Kem dưỡng ẩm

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Moisturizers

Từ nhẹ cho tới đậm đặc, những loại kem dưỡng ẩm cho da mặt sẽ đóng góp thêm vào các bước chăm sóc da hằng ngày của quý vị, giúp da mặt quý vị đạt được một độ ẩm thích hợp.

Rejuvenating Cream

Rejuvenating Cream

 • PSV 22.80
 • 01110258
Rejuvenating Cream

 • 01110258
 • 2.5 oz.
   Learn More
   NaPCA Moisturizer

   NaPCA Moisturizer

   • PSV 18.05
   • 01110257
   NaPCA Moisturizer

   • 01110257
   • 2.5 oz.
     Learn More
     Enhancer Skin Conditioning Gel

     Enhancer Skin Conditioning Gel

     • PSV 9.50
     • 01110308
     Enhancer Skin Conditioning Gel

     • 01110308
     • 3.4 oz.
       Learn More
       NaPCA Moisture Mist

       NaPCA Moisture Mist

       • PSV 7.60
       • 01101226
       NaPCA Moisture Mist

       • 01101226
       • 8.4 oz.
         Learn More
         Intensive Eye Complex

         Intensive Eye Complex

         • PSV 27.55
         • 01101233
         Intensive Eye Complex

         Maintain proper moisture levels in the delicate eye area to reflect a more youthful, vibrant appearance. Formulated with brown seaweed, this intense moisturizer enhances the skin's natural ability to absorb and retain moisture, instantly softening the appearance of fine lines and wrinkles.

         • 01101233
         • 0.5 oz.
           Learn More
           Moisture Restore Intense Moisturizer

           Moisture Restore Intense Moisturizer

           • PSV 21.85
           • 01111259
           Moisture Restore Intense Moisturizer

           • 01111259
           • 2.5 oz.
             Learn More
             Night Supply Nourishing Cream

             Night Supply Nourishing Cream

             • PSV 25.65
             • 01102705
             Night Supply Nourishing Cream

             • 01102705
             • 1.7 oz.
               Learn More
               Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (Normal to Dry)

               Moisture Restore Day Protective Lotion

               • PSV 22.80
               • 01102728
               Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (Normal to Dry)

               • 01102728
               • 1.7 fl. oz.
                 Learn More
                 Moisture Restore Day Protective Mattefying Lotion SPF 15 (Combo to Oily)

                 Moisture Restore Day Protective Mattefying Lotion

                 • PSV 22.80
                 • 01102727
                 Moisture Restore Day Protective Mattefying Lotion SPF 15 (Combo to Oily)

                 • 01102727
                 • 1.7 fl. oz.
                   Learn More
                   Nu Skin Clear Action Acne Medication Night Treatment

                   Clear Action Acne Medication Night Treatment

                   • PSV 26.60
                   • 01110390
                   Nu Skin Clear Action Acne Medication Night Treatment

                   • 01110390
                   • 1 fl. oz.
                     Learn More
                     Nu Skin Clear Action Acne Medication Day Treatment

                     Clear Action Acne Medication Day Treatment

                     • PSV 26.60
                     • 01110389
                     Nu Skin Clear Action Acne Medication Day Treatment

                     • 01110389
                     • 1 fl. oz.
                       Learn More
                       Tri-Phasic White Day Milk Lotion

                       Tri-Phasic White Day Milk Lotion

                       • PSV 34.20
                       • 01102731
                       Tri-Phasic White Day Milk Lotion

                       • 01102731
                       • 2.5 oz.
                         Learn More
                         Tri-Phasic White Night Cream

                         Tri-Phasic White Night Cream

                         • PSV 34.20
                         • 01102732
                         Tri-Phasic White Night Cream

                         • 01102732
                         • 1 oz.
                           Learn More
                           Nu Skin 180° Night Complex

                           Nu Skin 180 Night Complex

                           • PSV 46.55
                           • 01101252
                           Nu Skin 180° Night Complex

                           • 01101252
                           • 1 fl. oz.
                             Learn More
                             Nu Skin 180° UV Defense Hydrator Broad Spectrum SPF 18

                             Nu Skin 180 UV Defense Hydrator Broad Spectrum SPF 18

                             • PSV 38.95
                             • 01101254
                             Nu Skin 180° UV Defense Hydrator Broad Spectrum SPF 18

                             • 01101254
                             • 1 fl. oz.
                               Learn More
                               Tham gia Nu Skin Trở thành một đại diện thương hiệu