LifePak

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

LifePak Family

Pharmanex đã tạo ra các chất bổ sung toàn diện để cung cấp cho cơ thể với mức độ tối ưu của vitamin quan trọng, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

LifePak® Nano White Background

LifePak® Nano

 • 01003610
LifePak® Nano White Background

LifePak® Nano

 • 01003610
 • 60 packets
   Learn More
   LifePak® Anti-Aging Formula

   LifePak®

   • 01003680
   LifePak® Anti-Aging Formula

   LifePak®

   • 01003680
     Learn More
     LifePak Prime Anti-Aging Formula

     LifePak® Prime

     • 01003485
     LifePak Prime Anti-Aging Formula

     LifePak® Prime

     • 01003485
       Learn More
       LifePak Women Anti-Aging Formula

       LifePak® Women

       • 01003486
       LifePak Women Anti-Aging Formula

       LifePak® Women

       • 01003486
         Learn More
         LifePak Prenatal

         LifePak® Prenatal

         • 01003417
         LifePak Prenatal

         LifePak® Prenatal

         • 01003417
           Learn More
           LifePak® Teen

           LifePak® Teen

           • 01003421
           LifePak® Teen

           LifePak® Teen

           • 01003421
             Learn More
             Jungamals SCS

             Jungamals® SCS

             • 01003705
             Jungamals SCS

             Jungamals® SCS

             • 01003705
               Learn More
               Life Essentials

               Life Essentials®

               • 01003320
               Life Essentials

               Life Essentials®

               • 01003320
                 Learn More
                 Vitox

                 Vitox®

                 • 01003109
                 Vitox

                 Vitox® cung cấp chất chống oxy hoá quan trọng vitamins, khoáng chất và dinh dưỡng chủ yếu cần thiết cho sức khoẻ và hạnh phúc.

                 • 01003109
                   Learn More