Chăm sóc tóc

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Hair Care

Nâng cao vẻ đẹp của tóc chỉ trong vòng 7 ngày với Nu Skin Hair Care. Nếu sử dụng thường xuyên, các sản phẩm với công nghệ tiên tiến này còn giúp sửa chữa và chống lại thiệt hại tới tóc của quý vị.

Da đầu & Tóc chuyên sâu Da đầu & Serum tóc

Da đầu & Tóc chuyên sâu Da đầu & Serum tóc

 • 01002149
Da đầu & Tóc chuyên sâu Da đầu & Serum tóc

short description

 • 01002149
   Learn More
   Dầu gội cho da đầu & tóc

   Dầu gội cho da đầu & tóc

   • 01002106
   Dầu gội cho da đầu & tóc

   short description

   • 01002106
     Learn More
     Dầu xả dưỡng da đầu & tóc

     Dầu xả dưỡng da đầu & tóc

     • 01002107
     Dầu xả dưỡng da đầu & tóc

     short description

     • 01002107
       Learn More
       Bộ dụng cụ da đầu & tóc

       Bộ dụng cụ da đầu & tóc

       • 01001654
       Bộ dụng cụ da đầu & tóc

       short description

       • 01001654
         Learn More
         Moisturizing Shampoo - Liter

         Moisturizing Shampoo Liter

         • 01101325
         Moisturizing Shampoo - Liter

         Moisturizing Shampoo - Restores strength and essential moisture to dry damaged hair.

         • 01101325
         • liter
           Learn More
           Balancing Shampoo - Liter

           Balancing Shampoo Liter

           • 01101326
           Balancing Shampoo - Liter

           Balancing Shampoo - Perfect for normal to oily hair types that desire more volume.

           • 01101326
           • liter
             Learn More
             Renu Hair Mask

             ReNu Hair Mask

             • 01101356
             Renu Hair Mask

             • 01101356
             • 3.5 oz.
               Learn More
               Weightless Conditioner - Liter

               Weightless Conditioner Liter

               • 01101327
               Weightless Conditioner - Liter

               • 01101327
               • liter
                 Learn More
                 Rich Conditioner - Liter

                 Rich Conditioner Liter

                 • 01101328
                 Rich Conditioner - Liter

                 • 01101328
                 • liter
                   Learn More
                   Nutriol Shampoo

                   Nutriol Shampoo

                   • 01101219
                   Nutriol Shampoo

                   • 01101219
                   • 125ml
                     Learn More
                     Nutriol Hair Fitness Treatment

                     Nutriol Hair Fitness Treatment

                     • 01101218
                     Nutriol Hair Fitness Treatment

                     Giúp tăng cường sức sống cho tóc và da đầu

                     • 01101218
                     • 12 chai, mỗi chai 7ml
                       Learn More
                       Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff Shampoo

                       Epoch® Ava Puhi Moni® Anti-Dandruff Shampoo

                       • 01102810
                       Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff Shampoo

                       Epoch® Ava Puhi Moni® Anti-Dandruff Shampoo

                       • 01102810
                       • 8.4 oz.
                         Learn More
                         Epoch Ava Puhi Moni Conditioner (25.4 oz.)

                         Epoch® Ava Puhi Moni® Conditioner (25.4 oz.)

                         • 01110014
                         Epoch Ava Puhi Moni Conditioner (25.4 oz.)

                         Epoch® Ava Puhi Moni® Conditioner (25.4 oz.)

                         • 01110014
                         • 25.4 oz.
                           Learn More
                           Epoch Ava Puhi Moni Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                           Epoch® Ava Puhi Moni® Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                           • 01110013
                           Epoch Ava Puhi Moni Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                           Epoch® Ava Puhi Moni® Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                           • 01110013
                           • 25.4 oz.
                             Learn More