Chăm sóc tóc

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Hair Care

Nâng cao vẻ đẹp của tóc chỉ trong vòng 7 ngày với Nu Skin Hair Care. Nếu sử dụng thường xuyên, các sản phẩm với công nghệ tiên tiến này còn giúp sửa chữa và chống lại thiệt hại tới tóc của quý vị.

Moisturizing Shampoo - Liter

Moisturizing Shampoo Liter

 • 01101325
Moisturizing Shampoo - Liter

Moisturizing Shampoo - Restores strength and essential moisture to dry damaged hair.

 • 01101325
 • liter
   Learn More
   Balancing Shampoo - Liter

   Balancing Shampoo Liter

   • 01101326
   Balancing Shampoo - Liter

   Balancing Shampoo - Perfect for normal to oily hair types that desire more volume.

   • 01101326
   • liter
     Learn More
     Renu Hair Mask

     ReNu Hair Mask

     • 01101356
     Renu Hair Mask

     • 01101356
     • 3.5 oz.
       Learn More
       Weightless Conditioner - Liter

       Weightless Conditioner Liter

       • 01101327
       Weightless Conditioner - Liter

       • 01101327
       • liter
         Learn More
         Rich Conditioner - Liter

         Rich Conditioner Liter

         • 01101328
         Rich Conditioner - Liter

         • 01101328
         • liter
           Learn More
           Nutriol Shampoo

           Nutriol Shampoo

           • 01101219
           Nutriol Shampoo

           • 01101219
           • 125ml
             Learn More
             Nutriol Hair Fitness Treatment

             Nutriol Hair Fitness Treatment

             • 01101218
             Nutriol Hair Fitness Treatment

             Giúp tăng cường sức sống cho tóc và da đầu

             • 01101218
             • 12 chai, mỗi chai 7ml
               Learn More
               Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff Shampoo

               Epoch® Ava Puhi Moni® Anti-Dandruff Shampoo

               • 01102810
               Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff Shampoo

               Epoch® Ava Puhi Moni® Anti-Dandruff Shampoo

               • 01102810
               • 8.4 oz.
                 Learn More
                 Epoch Ava Puhi Moni Conditioner (25.4 oz.)

                 Epoch® Ava Puhi Moni® Conditioner (25.4 oz.)

                 • 01110014
                 Epoch Ava Puhi Moni Conditioner (25.4 oz.)

                 Epoch® Ava Puhi Moni® Conditioner (25.4 oz.)

                 • 01110014
                 • 25.4 oz.
                   Learn More
                   Epoch Ava Puhi Moni Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                   Epoch® Ava Puhi Moni® Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                   • 01110013
                   Epoch Ava Puhi Moni Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                   Epoch® Ava Puhi Moni® Shampoo and Light Conditioner (25.4 oz.)

                   • 01110013
                   • 25.4 oz.
                     Learn More