Về ADR

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Về ADR

Cách thuận tiện nhất để đảm bảo rằng bạn không bao giờ bị thiếu hụt những sản phẩm mà bạn yêu thích mỗi tháng là cách đăng ký chương trình ADR. Chương trình ADR cũng cho bạn thêm những lợi ích sau đây:


• Sản phẩm được giao tận nhà mỗi tháng
• Quản lý tài khoản trực tuyến 24/7
• Đạt được điểm sản phẩm với mỗi lần giao hàng hàng tháng và điểm thưởng thêm.
• Đổi điểm ADR để lấy sản phẩm, phí vận chuyển cho ADR, hổ trợ bán hàng và các sự kiện.

 

Có rất nhiều cách đơn giản để đăng ký ADR:

• Trực tuyến
• Fax hoặc gửi thư
• Trung tâm trưng bày sản phẩm (nếu có)
• Qua điện thoại

 

1. Tạo đơn đặt hàng ADR

Đơn giản tạo một đơn đặt hàng ADR chuyển hàng tự động mỗi tháng vào ngày bạn chọn.

adr_create

 

2. Quản lý đơn đặt hàng ADR hiện tại

Dễ dàng thay đổi đơn đặt hàng ADR hiện tại của bạn với những sản phẩm mới.

adr_manage

 

3. Chỉnh sữa đơn đặt hàng ADR hiện tại

Tạo một đơn đặt hàng thích hợp mới để thay thế đơn đặt hàng ADR hiện tại của bạn cho tháng hiện tại.

adr_override