Đạt điểm ADR

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Đạt điểm ADR

Với ADR, bạn kiếm được điểm mua sản phẩm với mỗi đơn đặt hàng. Để có thể kiếm được điểm sản phẩm, mỗi đơn hàng ADR phải có tối thiểu là 50 điểm PV. Bạn sẽ kiếm được điểm sản phẩm dựa trên 20% của đơn đặt hàng ADR của tổng số lượng hàng bán của cá nhân cho 12 tháng đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ nhận được số điểm dựa trên 30% của tổng số PSV của bạn. Khi quy đổi điểm, một điểm sản phẩm bằng giá trị của một điểm PSV. Số điểm kiếm được trong tháng thứ nhất và hai sẽ được cộng thưởng vào tài khoản trong tháng thứ ba, sau khi hai đơn đặt hàng ADR được chuyển đi. Điểm thưởng thêm sẽ được thưởng cho đơn đặt hàng mỗi tháng sau tháng thứ năm. Bạn sẽ nhận được thêm 10% của tổng số PSV của tổng cộng 5 lô hàng ADR. Ví dụ, nếu bạn vận chuyển 200 PSV mỗi tháng bạn sẽ kiếm được 100 điểm thưởng.

 

200 PSV x 5 lô hàng hằng tháng = 1000 PSV x 10% = 100 điểm thưởng

adr_point_table

* Điểm được thưởng vào tháng thứ 3, sau khi 2 lô hàng ADR được chuyển đi