Rome Trip Qualifications

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

2015 (Chuyến đi Rome 2016) Tiêu chuẩn cho Team Elite Platinum

Tiêu chuẩn cho Team Elite Platinum

1)      Có được doanh số  500,000 cho hệ thống (OV) trong tháng Mười hai 2015 (Doanh số nhóm GSV với G1 đến G6 Group Sales Volume cộng với  G1 to G6).

2)      Phải có 16 thế hệ thứ nhất “Qualified Breakaway Executives” trong vòng 6 tháng của một năm.

3)      Được có huê hồng Blue Diamond với 12 “Qualified Breakaway Executives” trong tháng Mười hai 2015.

4)      Phát triển tối thiểu 1 sao G1 mới.

5)      Phát triển con số nhà quản lý trong hệ thống (G1-G6) tối thiểu 100 so với căn bản của năm trước (Tháng Mười hai 2014).

Con số tăng trưởng từ số nhà Quản lý của Team Elite Platinum có thể đếm từ người Ruby tuyến dưới qua nhánh Team Elite đã tăng với 100+ với số nhà Quản lý nguyên thuỷ so với chiều sâu của những tuyến của Ruby ở dưới cho đến Team Elite theo công thức tính chung dưới đây :

 

Ruby+ tuyến dưới với 100+ tăng trưởng

Con số tối đa # tăng trưởng của nhà Quản lý có thể tính vào từ chân

Nếu Ruby+ với G1 của bạn

50

Nếu Ruby+ với G2 của bạn

40

Nếu Ruby+ với G3 của bạn

30

Nếu Ruby+ với G4 của bạn

20

Nếu Ruby+ với G5 của bạn

10

Nếu Ruby+ với G6 cùa bạn

0

 

·   Encumbered Executives cần phải có trong nhóm thuộc hệ thống đạt chuẩn của Team Elite Platinum G1 – G6.

·   Encumbered Ruby+ Executives có thể tính những nhà Quản lý trả hoa hồng của họ theo chiều sâu.

·   Gracing Executives, Provisional Executives, Demoting Executives, and Business Builder Positions sẽ không được tính vào căn bản hay những con số nhà Quản lý tăng trưởng .

·   Tháng 12, 2015 là tháng cuối cùng để đánh dấu sự phát triển năm-qua năm cho các sự tăng trưởng nhà Quản lý .

 

Chức danh Team Elite Platinum sẽ được xác định dựa trên căn bản những thành quả dưới đây với sự phối hợp của tất cả những yêu cầu nêu ra bên trên:

·         Team Elite Platinum 1 Sao: 1 G1 Sao mới

·         Team Elite Platinum 2 Sao: 2 G1 Sao mới

·         Team Elite Platinum 3 Sao: 3 G1 Sao mới

·         Team Elite Platinum 4 Sao: 4 G1 Sao mới

Phần thưởng Team Elite Platinum

Dưới đây là những phần thưởng truyền thống sẽ nhận được cùng với nhiều ưu đãi đặt biệt hơn thế nửa và những ích lợi cùng sự trải nghiệm được ấn định cho từng địa điểm của chuyến đi Team Elite.

1)      1 Star Team Elite Platinum: Phù hiệu của Truman Hunt Team Elite Platinum.

2)      2 Star Team Elite Platinum: Đặt biệt thiết kế của Sandie Tillotson một ví tay nhỏ cho quý bà và cặp khuy tay áo cho quý ông . Quà của Sandie luôn luôn là một ngạc nhiên bất ngờ  thú vị được để dành cho cô ta tiết lộ trong chuyến đi.

3)      3 Star Team Elite Platinum: Cây bút  ký hiệu “Steve Lund Signature Pen”.

4)      4 Star Team Elite Platinum: Đồng hồ ký hiệu của “Blake Roney Signature Watch”.

Tất cả những người đạt tiêu chuẩn 4 Star Team Elite Platinum Executives sẽ gặp nhau tại Rome hai ngày trước khi chuyến đi Team Elite và sẽ tận hưởng những sinh hoạt đặc biệt vào hôm đó họ sẽ nhận quà cho danh hiệu “4 Star Team Elite Platinum”, đồng hồ ký hiệu “Blake Roney Signature watch”.

Tất cả những người đạt tiêu chuẩn 1-3 Sao Team Elite Platinum Executives (bao gồm 4 Star TEP từ ngày đầu ) sẽ gặp nhau tại Rome một ngày trước chuyến tưởng thưởng Team Elite, tại đây họ sẽ tận hưởng những sinh hoạt đặc biệt và nhận quà 1-3 Star Team Elite Platinum Founder của họ.