Tương lai

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

The Future

"Chúng tôi bắt đầu 25 năm tiếp theo với đà tuyệt vời. Vào thời điểm khi ngày càng có nhiều người đang tìm kiếm sự an ninh kinh tế, chiến lược của chúng tôi là cung cấp một cơ hội kinh doanh tập trung, sáng tạo và hấp dẫn, với sự nhấn mạnh đặc biệt về nền sản phẩm chống lão hóa và hoa hồng bán hàng cho các nhà phân phối.

 

Như chúng tôi mở ra trong 25 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục là tiên phong của sự đổi mới và toàn vẹn, thiết lập các tiêu chuẩn cho những người khác để làm theo như chúng tôi chứng minh sự khác biệt của chúng tôi thông qua con người, sản phẩm, cơ hội và văn hóa của chúng tôi."

 

- Truman Hunt, President and Chief Executive Officer

 

Khám phá của Nu Skin

 

Nu Skin đã mở khóa các khoa học đằng sau những bí ẩn để có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự trẻ hóa. Nền tảng cách mạng ageLOC của Nu Skin cung cấp các giải pháp độc quyền nhắm vào sự lão hóa ở ngay các nguồn của nó. Bằng cách làm chậm các nguồn nội bộ, ageLOC giúp bạn nhìn, cảm nhận và sống trẻ hơn.

 

Tham gia Nu Skin Trở thành một đại diện thương hiệu