การแสดงออกของยีน – เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Y-Span

TH-TheSources-Article-01

การแสดงออกของยีน – เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Y-Span

09 ธันวาคม 2020

 

ใครอยากมีชีวิตอยู่อย่างหนุ่มสาวและมีสุขภาพที่ดีบ้าง? ซื่อสัตย์กับตัวเอง พร้อมยกมือขึ้นถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะมีความต้องการใช้ชีวิตแบบหนุ่มสาว ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงศึกษาวิธีการลดผลเสียบางอย่างของความชรา พวกเราส่วนใหญ่เห็นผลเสียเหล่านี้ ลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองและความจำของคุณ หรือระดับพลังงาน สมรรถภาพทางกาย สุขภาพหัวใจและสุขภาพข้อต่อ เมื่อคุณอายุมากขึ้น วิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในการที่จะทำให้เราสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี นั่นคือการให้ความสำคัญกับปริมาณแคลอรี่ที่บริโภค หรือปริมาณอาหารที่บริโภคเข้าไป ที่แสดงให้เห็นในผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่ยากและไม่สามารถทำได้จริงในการลดจำนวนแคลอรี่ที่เราบริโภคไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงมีการวิจัยเพื่อค้นหานวัตกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษากลไกบางอย่างของการต่อต้านความเสื่อมชรา และศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารบางชนิดที่ให้ประโยชน์ในการต่อต้านความเสื่อมชรา

 

มีผลการวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ยืนยันวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง Y-Span ซึ่งเป็นอาหารเสริมต้านชราขั้นสูงสุดของเรา การศึกษาถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients ในปี 2020 ซึ่งเน้นไปที่การค้นพบนวัตกรรมการแสดงออกของยีนในหลายเนื้อเยื่อ Y-Span เป็นอาหารเสริมที่ส่งเสริมความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการต่อสู้กับความเสื่อมชรา ส่วนผสมแต่ละอย่าง

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอาหารที่มักไม่พบในชีวิตประจำวัน ล้วนแต่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการแสดงออกของยีนในเชิงบวก

 

การแสดงออกของยีนคืออะไร

เราใช้เครื่องมือคัดกรองการแสดงออกของยีนที่เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อคัดกรองส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อนำมาพัฒนา Y-Span แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณถามว่าการแสดงออกของยีนคืออะไร? การแสดงออกของยีนหมายถึงยีนของเราทำงานอย่างไรในเซลล์ของเรา เซลล์ในร่างกายมีสารพันธุกรรมหรือแหล่งข้อมูลที่เราเรียกว่า DNA ส่วนหนึ่งของ DNA เรียกว่ายีน ยีนแบ่งปันข้อมูลทางพันธุกรรมนี้กับเซลล์หรือร่างกาย โดยการกระตุ้นหรือการแสดงออก การใช้เทคโนโลยียีนชิป ทำให้เราสามารถวัดการแสดงออกของยีน ซึ่งหมายความว่าเราสามารถวัดได้ว่ายีนหนึ่งยีนหรือยีนหลายยีนมีการทำงานอย่างไร ยีนบางยีนอาจมีการแสดงออกมากหรือน้อยในช่วงต้นชีวิตของคนเราและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ นี่คือเหตุผลที่เราได้นำข้อมูลเชิงลึกนี้มาเปรียบเทียบสถานะทางชีววิทยาที่แตกต่างกัน เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่ายีนชุดเดียวกันมีการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างไรระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ตลอดจนยีนของเราตอบสนองต่อสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งหรือแม้กระทั่งส่วนผสมของสารอาหารแตกต่างกันอย่างไร

 

จากการศึกษาด้านการแสดงออกของยีนที่เป็นนวัตกรรมของเรา เราค้นพบว่าส่วนผสมบางอย่างมีผลในเชิงบวกในเนื้อเยื่อหนึ่ง แต่มีผลเพียงเล็กน้อยในอีกเนื้อเยื่อหนึ่ง การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าความเสื่อมชราในระดับพันธุกรรมอาจแตกต่างกันไป

และไม่มีสารอาหารเดียวที่จะสามารถให้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้กับทุกเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตามเราตั้งสมมติฐานว่า ส่วนผสมของสารอาหารอาจทำงานร่วมกันเพื่อช่วยสนับสนุนการแสดงออกของยีนที่มีสุขภาพดีในหลายๆเนื้อเยื่อ

TH-TheSources-Article-02

วิธีการศึกษา

 

หลังจากระบุส่วนผสมของสารอาหารแล้ว ส่วนผสมนี้ได้รับการทดสอบว่าส่งผลต่อการแสดงออกของยีนในเนื้อเยื่อต่างๆอย่างไร ทั้งสมอง, กล้ามเนื้อโครงร่าง และหัวใจ 3 กลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา กลุ่มแรก -“ typical aging” แสดงให้เห็นถึงความชราโดยทั่วไป โดยไม่มีการให้ส่วนผสมต่อต้านความเสื่อมชรา กลุ่มที่สอง - "healthy aging" – แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมชราอย่างมีสุขภาพดี กลุ่มที่สาม -“Y-span” แสดงให้เห็นถึงความชราโดยทั่วไปที่ได้รับการเสริม Y-Span

 

ผลลัพธ์

 

เราใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน ซอฟต์แวร์นี้รวมรูปแบบการแสดงออกของยีนที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ดังแสดงโดยแผ่นฮีทแมพด้านล่าง สำหรับแผ่นฮีทแมพแต่ละรายการ สีในคอลัมน์ทางซ้ายมือจะแสดงว่าแต่ละแถวเป็นของกลุ่มใด typical aging (สีเขียว) กลุ่ม Healthy Aging (สีส้ม) และ Y-Span (สีแดง) ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มสีส้มและสีแดงมีความคล้ายคลึงกันมาก

 

ในสมอง กล้ามเนื้อโครงร่าง และหัวใจ รูปแบบการแสดงออกของยีนของวัยชราโดยทั่วไป (typical aging) นั้นแตกต่างอย่างชัดเจน จากกลุ่มชราอย่างมีสุขภาพดี (healthy aging) และ Y-Span ในขณะที่กลุ่ม healthy aging และกลุ่ม Y-Span มีรูปแบบการแสดงออกของยีนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหมายความว่ากลุ่ม Y-Span มีรายละเอียดการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม typical aging เนื่องจากกลุ่ม Y-Span และกลุ่มควบคุมเชิงบวก (healthy aging) นั้นแยกไม่ออกในทางปฏิบัติ จึงบ่งชี้ว่า Y-Span ส่งผลอย่างมากต่อการแสดงออกของยีน ไม่ใช่แค่ในเนื้อเยื่อเดียว เราวัดการแสดงออกของยีนในหลายๆ เนื้อเยื่อและพบว่ามีผลในเชิงบวกในแต่ละเนื้อเยื่อดังที่แสดงด้านล่าง

TH-TheSources-Article-03

สรุปผลการศึกษา

 

การค้นพบที่สำคัญของเราคือส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารทางโภชนาการที่เป็นนวัตกรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการแสดงออกของยีนในหลายๆเนื้อเยื่อให้มีการแสดงออกของยีน เช่นเดียวกับกลุ่ม healthy aging ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์จากส่วนผสมของสารอาหารทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่สารอาหารหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้น ข้อมูลอ้างอิงของการศึกษาฉบับเต็มอยู่ด้านล่าง และให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานี้สำหรับผู้ที่สนใจ โปรดทราบว่าการค้นพบในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นี้ไม่ใช่การกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์ แต่ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง Y-Span สำหรับการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต โปรดศึกษาจากเอกสารทางการตลาดอย่างเป็นทางการ

 

Reference:

 

Serna, E.; Mastaloudis, A.; Martorell, P.; Wood, S.M.; Hester, S.N.; Bartlett, M.; Prolla, T.A.; Viña, J. A Novel Micronutrient Blend Mimics Calorie Restriction Transcriptomics in Multiple Tissues of Mice and Increases Lifespan and Mobility in C. elegans. Nutrients 2020, 12, 486.

 

 

 

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ The Source