The Anti-aging Mega Trend

The Anti-aging Mega Trend

เยาว์วัยทั้งภายในและภายนอก

graphofAntiagingMegaTrend

ความปรารถนาที่จะคงรูปร่างและความอ่อนเยาว์นั้นไม่ได้มีจำกัดอยู่เพียงในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น กลุ่มคนหนุ่มสาวเองก็แสวงหาการต่อต้านสัญญาณแห่งความชราเช่นกัน และยิ่งพวกเขาบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้มากขึ้นเท่าไร ก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและอายุขัยของพวกเขามากขึ้นเท่านั้น

 

ผู้คนเริ่มบำรุงผิวกันมากขึ้นตั้งแต่อายุไม่มาก และลงทุนทั้งเงินและเวลาไปกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเลือนสัญญาณแห่งความชรา

 

ด้วยผู้บริโภคที่มีอายุน้อยลง ซึ่งหวังที่จะรักษาความอ่อนเยาว์ของพวกเขาเอาไว้ ก่อนที่สัญญาณแห่งความชราจะมาเยือน กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการการต่อต้านความชรามีตั้งแต่กลุ่มวัยกลางคน และวัยสูงอายุไปจนถึงวัยทำงาน ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 26 – 38 ปี อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้น (aging population) ถือเป็นตัวผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการการต่อต้านความชรา รวมไปถึงการรักษาความอ่อนเยาว์และชะลอสัญญาณแห่งวัย กลุ่มคนที่มีอายุหมายถึง มีการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชราและสามารถซื้อสินค้าราคาแพงได้ตามที่พวกเขาต้องการ