แนวโน้มที่น่าจับตา

แนวโน้มที่น่าจับตา

ผู้คนเริ่มบำรุงผิวทั้งที่อายุน้อย แต่ใช้เวลา
และเงินในการดูแลมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ลดเลือนสัญญาณแห่งวัยให้ลดน้อยลงได้