Galvanic System Awards

TH_GV_Awards

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ นู สกิน กัลวานิค ซิสเต็ม

  • นู สกิน กัลวานิค ซิสเต็ม ได้รับการยกย่องให้เป็น Best of State: Personal Care Product Award  จาก The Utah Best of State Awards รางวัลสำหรับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นน่าจับตามอง
  • นู สกิน กัลวานิค ซิสเต็ม ได้รับการยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2558
MyFaceMyBody Award 2014

นู สกิน กัลวานิค ซิสเต็ม ชนะเลิศรางวัลผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2557 จาก MyFaceMyBody Awards

BestinBiz2012

นู สกิน กัลวานิค ซิสเต็ม ชนะเลิศรางวัลผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจำปี จาก Best of Biz 2012 Bronze award ในปี พ.ศ.2555

Pure Beauty Awards 2015

นู สกิน กัลวานิค ซิสเต็ม ชนะเลิศรางวัลผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2558 จาก Pure Beauty Award