โปรแกรมสนับสนุนการสร้างโกลบอล ลีดเดอร์ชิพทีม

TH_Incentive_Banner

GLOBAL LEADERSHIP TEAMS GROWTH INCENTIVE

โปรแกรมสนับสนุนการสร้างโกลบอล ลีดเดอร์ชิพทีม

 

โปรแกรมสนับสนุนการสร้างโกลบอล ลีดเดอร์ชิพทีม (ต่อไปนี้เรียกว่า “โปรแกรม") มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนผ่านการขายให้กับผู้บริโภค ด้วยการให้ผลตอบแทนแก่ แบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟที่พัฒนาลีดเดอร์ชิพทีมในองค์กรของพวกเขา

 

1.โปรแกรมสนับสนุนการสร้างโกลบอล ลีดเดอร์ชิพทีม จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

2.โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ (ดูรายละเอียดทั้งหมดด้านล่าง)

 

 • โบนัส Leadership Advancement ตั้งแต่ 31,500 บาท ถึง 126,000 บาท สำหรับการพัฒนาลีดเดอร์ชิพทีมในขณะที่คุณปรับตำแหน่งเป็น แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่จนถึงสมาชิกทีมอิลิทใหม่
 • โบนัส Team Elite Milestone 126,000 บาท สำหรับทุก ๆ 10 คะแนนที่คุณสะสมเมื่อช่วยทีมพัฒนาลีดเดอร์ชิพทีม ขณะที่พวกเขาปรับตำแหน่งเป็น แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่จนถึงสมาชิกทีมอิลิทใหม่

 

โบนัส Leadership Advancement

วิธีที่คุณจะได้รับโบนัส

 

I. โบนัส Leadership Advancement จะให้กับ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่จนถึงสมาชิกทีมอิลิทใหม่ ที่ได้รับการตัดสินตำแหน่งแบบเวโลซิตี้ ดังรายละเอียดในแผน เวโลซิตี้ เซลส์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทุกเดือนที่ทำคุณสมบัติสำหรับโบนัส Leadership Advancement จะต้องทำภายใต้การตัดสินตำแหน่งแบบเวโลซิตี้ซึ่งมีข้อกำหนดเรื่องการพัฒนาลีดเดอร์ชิพทีม

 

II. ในการทำคุณสมบัติเพื่อให้ได้รับโบนัส Leadership Advancement คุณจะต้องทำตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

a. ในการทำคุณสมบัติ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คุณจะต้องได้รับการปรับตำแหน่งเป็นแบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่อย่างน้อย 1 เดือนและจะต้องได้รับการจ่ายคอมมิสชั่นแบบแบรนด์ ไดเร็คเตอร์หรือสูงกว่าในเดือนถัดไป

 • i. โปรแกรมนี้ จะเริ่มพิจารณายอดขายในเดือนมีนาคม 2563(จ่ายคอมมิสชั่นเดือนเมษายน 2563)เป็นเดือนแรกสำหรับการปรับตำแหน่งเป็นแบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่ และยอดขายในเดือนเมษายน 2563 (จ่ายคอมมิสชั่นเดือนพฤษภาคม 2563) จะเป็นเดือนแรกที่ถูกพิจารณาให้นับเป็นการรักษาคุณสมบัติต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ของการจ่ายค่าคอมมิสชั่นแบบ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์หรือสูงกว่า
 • ii. เดือนสุดท้ายสำหรับการเริ่มทำคุณสมบัติ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คือเดือนธันวาคม 2563 นั่นคือ หากคุณทำคุณสมบัติเดือนแรกในเดือนธันวาคม 2563 คุณจะมีเวลาในการทำคุณสมบัติเดือนที่สองถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564

 

b. ในการทำคุณสมบัติ ซีเนียร์ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คุณจะต้องได้รับการปรับตำแหน่งเป็น ซีเนียร์ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่อย่างน้อย 1 เดือนและจะต้องได้รับการจ่ายคอมมิสชั่นแบบ ซีเนียร์ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์หรือสูงกว่าในเดือนถัดไป

 • i. โปรแกรมนี้ จะเริ่มพิจารณายอดขายในเดือนมีนาคม 2563(จ่ายคอมมิสชั่นเดือนเมษายน 2563)เป็นเดือนแรกสำหรับการปรับตำแหน่งเป็น ซีเนียร์ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่ และยอดขายในเดือนเมษายน 2563 (จ่ายคอมมิสชั่นเดือนพฤษภาคม 2563) จะเป็นเดือนแรกที่ถูกพิจารณาให้นับเป็นการรักษาคุณสมบัติต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ของการจ่ายค่าคอมมิสชั่นแบบ ซีเนียร์ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์หรือสูงกว่า
 • ii. เดือนสุดท้ายสำหรับการเริ่มทำคุณสมบัติ ซีเนียร์ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คือเดือนธันวาคม 2563 นั่นคือ หากคุณทำคุณสมบัติเดือนแรกในเดือนธันวาคม 2563 คุณจะมีเวลาในการทำคุณสมบัติเดือนที่สองถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564

 

c. ในการทำคุณสมบัติ เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คุณจะต้องได้รับการปรับตำแหน่งและดำรงตำแหน่ง เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่หรือสูงกว่าติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน และจะต้องได้รับการจ่ายคอมมิสชั่นแบบ เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์หรือสูงกว่าในเดือนถัดไปซึ่งเป็นเดือนที่ 3

 • i. โปรแกรมนี้ จะเริ่มพิจารณายอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563(จ่ายคอมมิสชั่นเดือนมีนาคม 2563)เป็นเดือนแรกสำหรับการปรับตำแหน่งเป็น เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่ และยอดขายในเดือนเมษายน 2563 (จ่ายคอมมิสชั่นเดือนพฤษภาคม 2563) จะเป็นเดือนแรกที่ถูกพิจารณาให้นับเป็นการรักษาคุณสมบัติต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ของการจ่ายค่าคอมมิสชั่นแบบ เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์หรือสูงกว่า
 • ii. เดือนสุดท้ายสำหรับการเริ่มทำคุณสมบัติ เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คือเดือนพฤศจิกายน 2563 นั่นคือ หากคุณทำคุณสมบัติเดือนแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 คุณจะมีเวลาในการทำคุณสมบัติเดือนที่ 3 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564

 

d. ในการทำคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คุณจะต้องได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะสมาชิกทีมอิลิทใหม่ โดยการรักษาคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทให้ครบ 6 เดือน ภายในเดือนธันวาคม 2563 (สามารถศึกษาเงื่อนไขการทำคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทได้ใน V&G ของท่าน) และรักษาคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 การรักษาคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทหกเดือนแรกนั้นไม่จำเป็นต้องติดต่อกัน แต่การรักษาคุณสมบัติในเดือนที่ 7 ของคุณจะต้องต่อเนื่องจากเดือนที่ 6 ทันที

 • i. โปรแกรมนี้ จะเริ่มพิจารณายอดขายในเดือนมีนาคม 2563(จ่ายคอมมิสชั่นเดือนเมษายน 2563)เป็นเดือนแรกสำหรับการปรับตำแหน่งเป็นสมาชิกทีมอิลิทใหม่ (เช่น เดือนที่ทำคุณสมบัติเป็นเดือนที่ 6) และยอดขายในเดือนเมษายน 2563 (จ่ายคอมมิสชั่นเดือนพฤษภาคม 2563) จะเป็นเดือนแรกที่ถูกพิจารณาให้นับเป็นการรักษาคุณสมบัติต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7
 • ii. เดือนสุดท้ายสำหรับการเริ่มทำคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คือเดือนกรกฎาคม 2563 นั่นคือ หากคุณทำคุณสมบัติครบ 6 เดือนภายในเดือนธันวาคม 2563 คุณจะมีเวลาในการทำคุณสมบัติเดือนที่ 7 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564
 • iii. ในการทำคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทใหม่เพื่อให้ได้โบนัส Leadership Advancement คุณจะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินตำแหน่งแบบเวโลซิตี้ตลอดระยะเวลา 7 เดือนของการทำคุณสมบัติ

 

III. ในการทำคุณสมบัติใดๆเพื่อโบนัส Leadership Advancement คุณจะต้องมีอย่างน้อย 6 บล็อกการสร้างในเดือนสุดท้ายของการทำคุณสมบัตินั้นๆ

 

IV. คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการร่วมทำคุณสมบัติ โบนัส Leadership Advancement สำหรับตำแหน่งใด ๆ ที่คุณเคยได้รับมาก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

 

V. หากคุณไม่สามารถรักษาคุณสมบัติในเดือนติดต่อกัน หลังจากการปรับตำแหน่งใหม่ในเดือนแรก คุณจะเสียสิทธิ์ในการได้รับโบนัสของตำแหน่งนั้น แต่คุณยังมีสิทธิ์ในโบนัส Leadership Advancement สำหรับตำแหน่งถัดไป

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 

I. เมื่อคุณทำตามข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจาก 4 ตำแหน่งที่มีโอกาสได้รับโบนัส Leadership Advancement ด้านบน คุณจะได้รับการจ่ายเงินครั้งเดียวตามจำนวนที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง:

TH_leadership_advancement_table

II. คุณมีสิทธิ์ได้รับโบนัส Leadership Advancement ในตำแหน่งต่างๆเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น แต่คุณมีสิทธิ์ได้รับโบนัส Leadership Advancement ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปหากสามารถทำตามข้อกำหนดได้ภายในระยะเวลาของโปรแกรม

 

III. โบนัส Leadership Advancement จะถูกจ่ายพร้อมคอมมิสชั่นรายเดือนของคุณในเดือนถัดไปหลังจากที่คุณทำคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด

 

โบนัส Team Elite Milestone

วิธีที่คุณจะได้รับโบนัส

I. โบนัส Team Elite Milestone นี้ สามารถใช้ได้กับสมาชิกทีมอิลิททุกรหัส โดยไม่คำนึงว่าคุณได้รับการตัดสินตำแหน่งในแบบเวโลซิตี้หรือไม่

 

II. ในการทำคุณสมบัติเพื่อโบนัส Team Elite Milestone คุณต้องทำคุณสมบัติสมาชิกทีมอิลิทให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2563 และ รักษาคุณสมบัติเกี่ยวกับยอดขายตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • a. สร้างยอดองค์กรรวมตลอดปี 2563 อย่างน้อย 1,200,000 OSV
 • b. มียอดองค์กรรวมในปี 2563 เติบโตขึ้นอย่างน้อย 5% จากปี 2562

 

III. คุณจะได้รับคะแนนสะสม Team Elite Milestone จากทุกๆการพิชิตโบนัส Leadership Advancement ของลูกทีมในระดับชั้นที่ 1-6 ของคุณ, 6 ระดับชั้นในบัญชี Business Builder ของคุณ, และ 6 ระดับชั้นในบัญชี Team Elite Business Builder ของคุณ ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง:

TH_TEBonus_table

IV. คุณสามารถนับคะแนนสะสม Team Elite Milestone ได้ในเดือนที่คุณรักษาตำแหน่ง แบรนด์ พาร์ทเนอร์ หรือสูงกว่าเท่านั้น

 

V. คำจำกัดความ:

 • a. ยอดองค์กรรวม คือผลรวมของยอดขายรายเดือนจากกลุ่มผู้บริโภคของคุณ, กลุ่มผู้บริโภคของ แบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟ ชั้นที่ 1 – 6 ของคุณ, กลุ่มผู้บริโภคของแบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟ ชั้นที่ 1 – 6 ในบัญชี Business Builder ของคุณและกลุ่มผู้บริโภคของแบรนด์ เรพพรีเซ็นเททีฟ ชั้นที่ 1 – 6 ในบัญชี Team Elite Business Builder ของคุณ
 • b. ยอดองค์กรรวมตลอดปี คือ ผลรวมของยอดองค์กรรวมทั้ง 12 เดือนในปีปฏิทิน 2563
 • c. การเติบโตของยอดองค์กรรวมตลอดปีที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบระหว่างยอดองค์กรรวมทั้ง 12 เดือนในปีปฏิทิน 2563 กับ ยอดองค์กรรวมทั้ง 12 เดือนในปีปฏิทิน 2562

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

I. คุณจะได้รับโบนัส Team Elite Milestone เป็นเงิน 126,000 บาท ในทุกๆ 10 คะแนนสะสมTeam Elite Milestone ของคุณ

TH_Te_Milestone_table

II. คุณจะได้รับโบนัส Team Elite Milestone จากคะแนนสะสมTeam Elite Milestone ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 คะแนน คุณจะไม่ได้รับโบนัส Team Elite Milestone ที่เพิ่มขึ้นแค่บางส่วน

 

III. โบนัส Team Elite Milestone ทั้งหมดจะถูกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

 

*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป