ประวัติความเป็นมาของบริษัท

รู้จัก นู สกิน ประเทศไทย

เพราะเล็งเห็นแนวโน้มและศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจขายตรง นู สกิน จึงได้เข้ามาเปิดดำเนินการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2540 ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อช่วยสานเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนให้เป็นจริง

 

และจากความแน่วแน่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรม นู สกิน ประเทศไทยจึงได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมขายตรงไทย(Thailand Direct Selling Association, TDSA) ภายใต้ปณิธานร่วมกันของบริษัทและผู้แทนจำหน่ายที่จะสร้างความแตกต่างให้กับ นู สกิน ประเทศไทย

 

ปัจจุบัน นู สกิน ประเทศไทย เปิดดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้บริการแก่สมาชิกและผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารสำนักงานจัตุรัส จามจุรี ชั้น 15 เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพ สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้มาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

Divider
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบล้มเหลว กรุณาลองอีกครั้ง
No sponsor found.
You are not allowed to shop in this country.
You were logged out for inactivity.
Please login to take advantage of your campaign offer.
Please Log In