ประวัติความเป็นมาของบริษัท

รู้จัก นู สกิน ประเทศไทย

เพราะเล็งเห็นแนวโน้มและศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจขายตรง นู สกิน จึงได้เข้ามาเปิดดำเนินการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2540 ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อช่วยสานเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนให้เป็นจริง

 

และจากความแน่วแน่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรม นู สกิน ประเทศไทยจึงได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมขายตรงไทย(Thailand Direct Selling Association, TDSA) ภายใต้ปณิธานร่วมกันของบริษัทและผู้แทนจำหน่ายที่จะสร้างความแตกต่างให้กับ นู สกิน ประเทศไทย

 

ปัจจุบัน นู สกิน ประเทศไทย เปิดดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้บริการแก่สมาชิกและผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารสำนักงานจัตุรัส จามจุรี ชั้น 15 เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพ สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้มาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

Divider