ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ | นู สกิน ประเทศไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ เพื่อเด็กขาดสารอาหารทั่วโลก

เพราะความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ

แม้จะมีการช่วยเหลือจากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก แต่ก็ยังไม่สามารถเยียวยาวิกฤตของเด็กยากจนเหล่านี้ได้ทุกๆ 6 วินาที จะมีเด็ก 1 ชีวิตที่ต้องจบชีวิตลงท่ามกลางความหิวโหย และนี่คือเหตุผลที่โครงการบริจาคข้าวไวตามีล จะเป็นอีกหนึ่งทางที่คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้...

37113523

ร่วมบริจาคข้าวไวตามีล 1 ถุง

37113524

ร่วมบริจาคข้าวไวตามีล 2 ถุง

 

ข้าวไวตามีล 1 ถุง 840 บาท* (22 คะแนน) = อาหารวันละ 2 มื้อ นาน 15 วัน

 

ข้าวไวตามีล 2 ถุง 1680 บาท* (44 คะแนน) = อาหารวันละ 2 มื้อ นาน 30 วัน

 

คุณสามารถเลือการบริจาคข้าวไวตามีลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือเลือกบริจาคเป็นรายครั้ง
โดยแสดงความจำนง และเขียนฟอร์มการบริจาคได้ที่ศูนย์ฯ นู สกิน ทุกสาขา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2791 8500