ประวัติความเป็นมาของบริษัท นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของบริษัท นู สกิน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท นู สกิน

เพราะเล็งเห็นแนวโน้ม และศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจขายตรง นู สกิน จึงได้เข้ามาเปิดดำเนินการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2540 ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อช่วยสานเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนให้เป็นจริง

 

และจากความแน่วแน่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม นู สกิน ประเทศไทยจึงได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมขายตรงไทย(Thailand Direct Selling Association, TDSA) ภายใต้ปณิธานร่วมกันของบริษัท และผู้แทนจำหน่ายที่จะสร้างความแตกต่างให้กับ นู สกิน ประเทศไทย

 

ปัจจุบัน นู สกิน ประเทศไทย เปิดดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้บริการแก่สมาชิก และผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารสำนักงานจัตุรัส จามจุรี ชั้น 15 เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้มาใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น