คุณธิติมา มิตรวารีสัมพันธุ์ และ คุณวารุณี กอเจริญรัตน์

TH-Dist-Story-Banner-40

คุณธิติมา และ คุณวารุณี มิตรวารีสัมพันธุ์

เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 1 ปี

 

"Nothing is impossible, just believe and do it."


1. ภูมิใจที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่า “เราทำได้” แต่สิ่งสำคัญคือทำให้ลูกทีมเห็นว่าการเป็นทีมอิลิทเป็นสิ่งที่ทำถึงได้ไม่ยาก มันไม่ใช่ฝันที่เกินเอื้อม แต่เป็นฝันที่จับต้องได้


2. ทุกวันตั้งแต่ทำธุรกิจนี้ ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตัวเองทุกวัน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นบทพิสูจน์ของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองในด้านในด้านที่ดีทางการทำงาน มีอิสระทางด้านการเงินและเวลามากขึ้นเป็นเรื่องที่ตามมาแน่นอนอยู่แล้ว


3. การบริหารทีมงานเป็นเรื่องของการใช้ใจทำงานร่วมกัน เพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองอยู่ในใจอยู่แล้ว เพราะเมื่อคนที่มีเป้าหมายที่จะสำเร็จมาอยู่ด้วยกันมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากในการทำงาน ตัวเอย่างเช่น การชวนคนเข้า Training การแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน รวมถึงมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการฝึกฝนคนในองค์กรแต่ละตำแหน่งเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากขึ้น


4. หากวันนี้เราอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ เราต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเราก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้


5. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราเชื่อและลงมือทำ


6. ในภาวะเศรษฐกิจยุคนี้ โดยธุรกิจอื่นทั่วไป มีการลงทุนสูง แข่งขันสูง และมีภาวาะความเสี่ยงสูง แต่ธุรกิจนู สกิน เน้นธุรกิจที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบนี้ เพราะฉะนั้นใคร ๆ ก็ทำได้ เพียงแต่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการทำงานอย่างตั้งใจและมีเป้าหมาย ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และ สามารถช่วยเหลือ ผู้อื่นให้เป็นอย่างเราได้ด้วย