คุณศิริกร นนทนานันท์ และ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

TH-Dist-Story-Banner-32

คุณศิริกร และ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

เพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 4 ปี

 

เราสองคนพี่น้อง เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจ นู สกิน ด้วยวัยที่ผ่านงานประจำมากกว่า 20 ปี ซึ่งดิฉันเป็นผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจนี้ก่อน เพราะเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ กับธุรกิจที่ดิฉันพูดเสมอว่า “มีเสน่ห์” คือไม่จำกัดเพศ การศึกษา และวัย เราสามารถสร้างธุรกิจด้วยเงินลงทุนที่ตํ่า ทำให้ชีวิตมีอิสระ ทั้งยังส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมาตลอด โดยเฉพาะน้องชายดิฉัน ดร.ศุภกิจ มีความประทับใจโปรแกรมดูแลในเรื่องนํ้าหนัก ที่เขาสามารถลดลงไป 18 กิโลกรัม ในช่วงปีที่แล้ว จึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับดิฉัน เพราะเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และ ไม่ใช่แค่โอกาสทางธุรกิจเท่านั้น แต่ นู สกิน ยัง ให้โอกาสเราได้สร้างบุญกับการดูแลสุขภาพคนซึ่งบางครั้งเงินก็แลกซื้อไมได้ กว่า 4 ปีที่ได้ร่วมธุรกิจ นู สกิน ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นว่าความสำเร็จของเรา มาจาก “ความเชื่อ” ที่มั่นคงและ แข็งแรง “ความเชื่อ” เป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ และที่ดีที่สุดคือ “ความเชื่อในบริษัท นู สกิน” ว่าเป็นบริษัทที่สุดยอด มั่นคง แข็งแรง มีการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะนวัตกรรมเอจล็อคที่โดดเด่นและไม่มีคู่แข่ง นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม “เป็นสตาร์ สร้างสตาร์ ขยายสตาร์” ซึ่งโปรแกรมนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นการส่งเสริมศักยภาพการเติบโตให้แก่องค์กรของพวกเราอย่างมั่นคง นั่นหมายถึง เราได้สร้างนักธุรกิจอีกมากมายให้ประสบความสำเร็จ หวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนจะเห็นโอกาสของโปรแกรมนี้เหมือนเรา และใช้โปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่อง แล้วเราพบกันที่ “ความสำเร็จ” แน่นอน