คุณปริยะดา อุดล

TH-Dist-Story-Banner-34

คุณปริยะดา อุดล

เพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 3 ปี

 

คำว่า “โอกาสทางธุรกิจ” มีความสำคัญอย่างมากที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจนู สกิน โอกาสที่ดีอาจผ่านมาในชีวิตเพียงไม่กี่ครั้ง บางคนอาจคว้าโอกาสและลงมือทำจนประสบความสำเร็จ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ปล่อยโอกาสที่ดีนั้นหลุดไป สำหรับโอกาสทางธุรกิจของ นู สกิน ที่ผ่านมาในครั้งนี้ ราตัดสินใจคว้าโอกาส และลงมือทำธุรกิจได้อย่างง่ายดาย เพราะสิงเดียว ที่จะเสียสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้ คือ“เวลา”แต่เป็นการเสียเวลาทำงานหนักในช่วงแรก เพื่อแลกกับการมีอิสรภาพทางเวลาไปตลอด ซึ่งเป็นการเสียเวลาที่คุ้มค่าจริงๆ


ก่อนเริ่มทำนูสกินดิฉันเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก โดยเป็นรูปแบบการลงทุนในธุรกิจเฟรนไชล์ แม้ว่า เรามีเงินทุนเพียงพอ ที่จะซื้อระบบและเลียนแบบสูตรสำเร็จจากเจ้าของกิจการเดิมเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจประเภทนี้ แต่เทาที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ว่าระบบเฟรนไชส์มีการลงทุนสูงค่าลิขสิทธิ์สูง แต่ผลตอบแทนการลงทุนก็ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับเงินก้อนโตทีลงทุนไป ดิฉันเริมเรียนรู้ธุรกิจการตลาดแบบนู สกินและเข้าใจได้อย่างไม่ยากเลย เพราะดิฉันมักจะนำเอาธุรกิจทั้งสองประเภที่ทำอยู่พร้อมๆกัน มาเปรียบเทียบกันอยู่เสมอ ยกตัวอย่างง่ายๆ ที่เห็นชัดเจนที่สุด คือ เงินลงทุนมากมายสำหรับธุรกิจเฟรนไชล์เทียบกับนู สกิน แทบจะไมมีเงินลงทุน ถ้ามีก็เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของตนเองก็เท่านั้น มิหนำซั้าผลลัพธ์ที่ได้กลับรวดเร็วมากจนแทบจะไม่น่าเชื่อ


นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการตลาดของนู สกินแล้ว เรายิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าได้เลือกทำธรกิจที่ดีที่สุดในชีวิต เพราะการทำธรกิจ นูสกินคือ“การให้และการช่วยเหลือ” เนื่องจากธุรกิจระบบนี้ไมได้เป็นความสำเร็จเฉพาะบุคคล แต่เป็นความสำเร็จจากการขยายตัวขององค์กร เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของธุรกิจของ Network Marketing คืดการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่นประสบผลสำเร็จในธุรกิจนี้เช่นเดียวกันกับเราเพราะจะนำมาซึ่งองค์กรทีแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อๆไปในอนาคต