คุณเมรณี นิงสานนท์

TH-Dist-Story-Banner-38

คุณเมรณี นิงสานนท์

เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 2 ปี

 

"Don't be busy, be productive"


จากประสบการณ์การทำงานในอดีตที่สะสมมา ความภาคภูมิใจและความสำเร็จด้านสาขาอาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถสรรหาบุคคลกรเข้าบริษัทประกันชีวิต จำนวน 300-400 คน ภายใน 1 ปี ตามเป้าหมายของบริษัท และมีการวางแผนงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัทในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการสร้างพนักงานดาวเด่นประจำบริษัท และพัฒนาให้เป็นผู้บริหารตามสายงานต่างๆ ซึ่งวงจรการทำงานเหล่านี้ใกล้เคียงกับการทำธุรกิจ นู สกินอย่างมาก


เมื่อนำประสบการณ์การทำงานตลอดมา ผนวกกับประสบการณ์ที่ได้จากนู สกิน บอกให้รู้ว่าการจะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ อาศัยเคล็ดลับแค่ไม่กี่อย่าง


อย่างแรก การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้

อย่างที่สอง คือ การลงมือกระทำก็เป็นองค์ประกอบหลักให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ

สุดท้าย คือ การตรวจสอบระหว่างการทำงานก็เป็นส่วนจำเป็นยิ่งให้ยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง