คุณกนกพรรณ ฤทธาคนี

TH-Dist-Story-Banner-50

กนกพรรณ  ฤทธาคนี

เพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 1 ปี

 

บนเส้นทางที่เราขยายองค์กรสร้างธุรกิจ “ ทีมอีลีท” เป็นตำแหน่งที่ทุกคนต้องเดินทางไปถึง เป็นผลลัพธ์ของ การมีเป้าหมายชัดเจน ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว และการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด เพราะตลอดเส้นทางการทำงานเราจะพบเจออุปสรรคปัญหาที่ต้องก้าวข้ามเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งจะหล่อหลอมเราให้มีภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งพร้อมต่อการสร้างและขยายผู้นำในรุ่นถัดไป


ด้วยความเชื่อว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นที่จะสามารถให้อิสรภาพและความสุขกับครอบครัวได้ ดิฉันตัดสินใจสร้างธุรกิจทันทีเมื่อเรียนจบ ทุ่มเททำงานหนักร่วม 20 ปี ผลลัพธ์ที่ได้ คือ “ อิสระ” แต่ไม่ใช่ “ อิสรภาพ ” เพราะสิ่งที่ต้องแลก คือ เวลากับครอบครัว และสุขภาพที่ทรุดโทรม


ประสบการณ์สอนให้รู้ว่า เราจำเป็นต้องเลือกพาหนะที่ถูกต้อง ธุรกิจนู สกินเป็นพาหนะที่สามารถพาทุกคนไปสู่อิสรภาพอย่างแท้จริง เพราะถ้าคุณสำเร็จ คุณจะได้ทั้ง 3 สิ่ง ในเวลาเดียวกัน “ เงิน เวลา สุขภาพ “


ท้ายที่สุด หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ


สิ่งแรกที่ต้องทำ ค้นหาให้เจอ ว่า “ ทำไมคุณต้องทำธุรกิจนูสกิน “ เพราะจะเป็นสิ่งเดียวที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จ


สิ่งที่สอง “ ตัดสินใจ ” อย่างเด็ดเดี่ยวที่ต้องสำเร็จ ธุรกิจนี้เริ่มต้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเอาจริงเท่านั้น


สิ่งที่สาม “ ตั้งเป้าหมาย วางแผนการทำงาน “ ด้วยกลยุทธ BDM และใช้ทุกเครื่องมือ


สิ่งสุดท้าย “ ลงมือทำ ” ทำงานพื้นฐานอย่างมี วินัย สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง


อิสรภาพ กำลังรอคุณที่ปลายทางคะ…….