ดร.เอระวดี มิตรภักดี

TH-Dist-Story-Banner-55

คุณเอระวดี มิตรภักดี

เพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 1 ปี

 

แม้จะยังห่างไกลจากคำว่า “ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Nu Skin" แต่การทำงานอย่างหนัก และเชื่อในสิ่งที่ทำ ทำให้ดิฉันใช้เวลาเพียง 8 เดือน ในการพิชิตตำแหน่ง EBD และเพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ตามลำดับ ตระหนักเสมอว่า “speed” สำคัญมาก

 

1. วางเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน และเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตนเอง คิดว่าอยากให้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวเป็นแบบไหนใน 3-5 หรือ 10 ปีข้างหน้า ถ้าคำตอบคือ อิสระภาพทางการเงินและเวลา วิธีการเดียวที่ใช้ได้ คือการทำ network marketing อย่างถูกวิธี ในบริษัทที่มั่นคง และมี products ที่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ อย่าง นู สกิน

 

2. เมื่อ “ตัดสินใจ” ที่จะทำแล้ว หยุดลังเล มั่นคง อย่าเสียเวลากับความสงสัย อย่ามีข้ออ้าง ทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องทุกวัน จัดเวลาเข้ารอบประชุมสม่ำเสมอ เรียนรู้ตลอดเวลา

 

3. มีเป้าหมายและวางแผนกับ uplines ที่อยู่ในระบบให้บรรลุเป้าหมายนั้นทุกช่วงของการทำงาน เหตุผลที่เราไม่ได้ในสิ่งต้องการ เพราะเราเชื่อว่าทำไม่ได้ และเมื่อไหร่ที่เราเชื่อว่า “เราทำได้” สมองจะหาทุกวิธีเพื่อทำให้สำเร็จเสมอ

 

4. ฝึกมีวินัยที่จะทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่ควรทำ ให้ได้ และทำสิ่งที่ไม่อยากทำที่สุด ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นสิ่งแรกของวัน

 

5. มี 2 สิ่งสำคัญคือ "commitment" หรือ ความมุ่งมั่นและ "integrity" ได้แก่ความซื่อตรง มั่นคง รักษาคำพูด

 

6. รู้สึกขอบคุณทุกคน ทุกเหตุการณ์ และทุกอย่างรอบตัว ลด ego ลง ฟังให้มากขึ้น และมองทุกอย่างด้วยความเมตตา เต็มใจช่วยเหลือ รักษาทัศนคติที่ดีอยู่ตลอดเวลา และสุดท้าย

 

จงยืนหยัดให้นานพอที่จะได้ ความสำเร็จที่แท้จริง อันหมายถึงทีมงานที่ยิ่งใหญ่ และ truly passive income ไม่ว่าจะผ่านความล้มเหลวแบะการถูกปฏิเสธระหว่างทางมากี่ครั้งก็ตาม