คุณจงกลณี นิสิตสุขเจริญ และ คุณอารีย์ จงเกษมสุข

TH-Dist-Story-Banner-54

คุณจงกลณี นิสิตสุขเจริญ และคุณอารีย์ จงเกษมสุข

เพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 1 ปี

 

"Do not lessen your dream but just attempt more"


ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝังให้เรียนหนังสือเก่งๆ เพื่อเข้าโรงเรียนดีๆ จะได้มีงานดีๆ ในระยะเวลาเกือบ 20 ปี ดิฉันผ่านการทำงานประจำมาทั้งหมด 6 บริษัท ตำแหน่งหน้าที่การงานและรายได้เติบโตขึ้นตามลำดับ แต่สิ่งที่ได้รับคือ ความเครียดที่เพิ่มขึ้น และเวลาที่หายไป


ดิฉันได้รู้จักกับ นู สกิน จากความประทับใจในผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ดิฉัน คุณพ่อและคุณแม่สุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ดิฉันเปิดใจเข้าสู่ธุรกิจ นู สกิน ทำให้ดิฉันได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยและชีวิตการทำงานประจำ ซึ่งก็คือการมีเป้าหมายในขีวิต ดิฉันตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าดิฉันไม่ต้องการทำงานประจำไปจนเกษียณ มีเวลาที่กำหนดได้เอง และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ดิฉันไม่โกหกตัวเองว่าหากยังทำสิ่งเดิมอยู่ ชีวิตเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราต้องการอย่างแน่นอน


ธุรกิจ นู สกิน ไม่ได้ให้เราได้รายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังพัฒนาเราในทุกๆ ด้านทั้งความคิด และจิตใจ สอนให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน กล้าที่จะฝันใหญ่ขึ้น รับผิดชอบต่อความฝันและเป้าหมายของตัวเองและทีมงาน ทุกความสำเร็จของเราคือการช่วยให้ผู้อื่นสำเร็จ ความสำเร็จนี้เป็นเพียงก้าวแรกของเรา ที่ไม่ได้มาจากความเก่งหรือความสามารถของเรา แต่มาจากความเชื่อ ความพยายาม ความอดทน ยืนหยัดแบบไม่ถอย