คุณวันทนีย์ ลอยประเสริฐ และ คุณมหาปราณ แก้วสิทธิ์

TH-Dist-Story-Banner-17

คุณวันทนีย์ ลอยประเสริฐ & คุณมหาปราณ แก้วสิทธิ์

Circle of Excellence I
ทีมอิลิท แพลตตินั่ม 1 ปี
เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 1 ปี

 

"If you don't fight for what you want, don't cry for what you lost"


ในความคิดของเรา ผู้นำ คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างให้ทีม ต้องเสียสละ อดทน ช่วยเหลือลูกทีมให้ประสบความสำเร็จ และนอกจากการนำควรเป็นผู้ตามที่ดีก่อน


ในการทำงานเราต้องปรับวิธีคิด และทำงานให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เพราะโลกเราเปลี่ยนจากเดิมไปมาก การนำเสนอแบบ 1on1 เมื่อมีเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ เช่น Line, Facebook ทำให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร บริษัทเริ่มมีบทบาทในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การซื้อของ รวมไปถึงการชำระเงิน ผู้แทนจำหน่ายรุ่นใหม่ๆ ที่มีอายุ 20-40 ปีกว่าๆ เริ่มใช้ Facebook, Line, Instagram และสอนกลุ่ม baby boomer ที่อยู่ นู สกิน ยุค 1.0 และ 2.0 ให้มีการปรับตัว เพื่อจะได้ช่วยให้การขยายองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว


และด้วยกลยุทธ เป็น สร้าง ขยาย ของบริษัทฯ (BDM) คือ เป็นสตาร์ สร้างสตาร์ ขยายสตาร์ ที่เปรียบเสมือนทางลัดให้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ลูกทีมหลายคนในองค์กรเดินตามแผนนี้แล้วประสบความสำเร็จ มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เลยเกิดการทำตาม และเกิดพลังกลุ่มอย่างรวดเร็ว

TH-Dist-Story-60
TH-Dist-Story-57
TH-Dist-Story-59
TH-Dist-Story-58