คุณธีร์รัฐ และ คุณดลฤทัย อัครรัตน์พรกุล

TH-Dist-Story-Banner-31

คุณธีร์รัฐ และ คุณดลฤทัย อัครรัตน์พรกุล

Circle of Excellence I
ทีมอิลิท แพลตตินั่ม 2 ปี
เพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 3 ปี

 

"PBegin with the end in mind."


พวกเราเข้าร่วมมาเป็นสมาชิก นู สกิน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เพราะว่าพวกเรารู้ว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่จะช่วยให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ดังนั้นทุกปีในธุรกิจ นู สกิน พวเเราไม่เคยหยุดที่จะตั้งเป้าหมายตลอดเวลา และพวกเรามีความมุ่งมั่นในทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะเราที่ยังทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาชนะเป้าหมายโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคที่รอเราอยู่ข้างหน้า พวกเราจะเป็นบรรทัดฐานให้กับทีมงานของเรา ความเร็วของเราเท่ากับความเร็วของทีม


ปี 2016 พิชิตตำแหน่งเอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์ (Blue Diamond)และ JumpStart @ 20


ปี 2017 พิชิตตำแหน่งเพรสซิเด็นเซี่ยล ไดเร็คเตอร์ ใหม่ (Team Elite) และ BDM 100+


ปี 2018 พิชิตตำแหน่งทีมอิลิท แพลตตินั่ม 4 สตาร์ และ ดำรงตำแหน่ง เพรสซิเด็นเซี่ยล ไดเร็คเตอร์ ปีที่ 2


ปี 2019 พิชิตตำแหน่งทีมอิลิท แพลตตินั่ม 1 สตาร์ และ ดำรงตำแหน่ง เพรสซิเด็นเซี่ยล ไดเร็คเตอร์ ปีที่ 3


ในเดือนมิถุนายน 2020 ดำรงตำแหน่ง เพรสซิเด็นเซี่ยล ไดเร็คเตอร์ ปีที่ 4 และสามารถพิชิต COE I ได้ในที่สุด


สุดท้ายนี้พวกเราอยากจะบอกว่าความเร็วจะนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุด

TH-Dist-Story-105
TH-Dist-Story-104