คุณพวงผกา อมตมหัทธนะ

TH-Dist-Story-Banner-10

พวงผกา อมตมหัทธนะ

Circle of Excellence I
เพรสซิเดนเชียล ไดเร็คเตอร์ 3 ปี

 

"Whatever you believe, you can achieve."

 

ตัวดิฉันทำงานมาหลายรูปแบบ ทั้งเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ไม่มีความฝันแต่ทำงานให้ดีที่สุดไปวันๆ เป็นเจ้าของกิจการที่มีความฝันแต่ไม่มีโอกาส จนกระทั่งเข้ามาสู่ธุรกิจนู สกิน ที่ให้โอกาสทำความฝันให้เป็นความจริงคือเรื่องการศึกษาของลูก และรายได้หลังเกษียณที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร

 

ถ้าจะถามว่า รายได้ในธุรกิจนู สกินต่างกับธุรกิจอื่นอย่างไร

 

การทำธุรกิจนี้เหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่พืชล้มลุก คือกว่าเราจะปลูกไม้ใหญ่ได้สำเร็จและเก็บดอกผลได้ เราต้องใช้เวลาในการดูแลเอาใจใส่ โดยเริ่มจาการเตรียมตัวพื้นที่เพราะปลูกคือตัวเรา จากนั้นก็หว่านเมล็ดพันธ์ ซึ่งเมล็ดพันธ์เหล่านี้ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าเมล็ดพันธ์ไหนสมบูรณ์ บางก็แคระแกน บางก็เน่า ตามธรรมชาติ เมล็ดที่สมบรูณ์ อาจชผจญกับหนอน แมลง ศัตรูพืช ก็อาจตายระหว่างทางได้ หรือ ไม่เติบโตแต่รอที่จะเติบโต ในขณะที่เมล็ดพันธ์ดีได้ น้ำ ปุ๋ย และการเอาใจใส่ดีก็งอกงามออกดอก ออกผล และขยายพันธ์ต่อไป เปรียบเหมือนธุรกิจนู สกินที่มีคนเข้ามาและออกไป ตามธรรมชาติของธุรกิจและสถิติ แต่คนที่ยืนหยัด หมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองและมีเป้าหมายชัดเจน มุ่งมั่น ฝ่าฟัน และเอาใจใส่ ฝึกสอนดาว์ไลน์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ยาวนานพอ ก็รอวันเติบโตและขยายองค์กรณ์ สามารถเก็บดอกผลได้ตลอดไป ฉะนั้นดิฉันมองว่าธุรกิจนู สกิน

 

1. รายได้ที่ยิ่งทำนานยิ่งสบาย เพราะรายได้มาจากการทำงานทั้งองค์กร เริ่มแรกแน่นอนก็คือตัวคุณคนเดียวรายได้จึงยังไม่มาก แต่พอคุณเรียนรู้เข้าใจการทำงาน และสอนให้คนอื่นทำได้องค์กรขยาย รายได้มาจากองค์กรที่ขยายใหญ่ขึ้นๆ ที่สุดคุณทำงานน้อยลงแต่รายได้ยังคุณมากขึ้นๆ ซึ่งเราเรียกว่า” ธุรกิจของการผ่อนแรง” ต่างกับการเป็นเจ้าของกิจการทั่วไปถ้าคุณสอนลูกน้องคุณจนเก่งเขาก็อาจไปทำธุรกิจของเขาเองแข่งกับคุณ ฉะนั้นคุณก็จะไม่สอนลูกน้องของคุณ ตัวคุณก็จะต้องเหนื่อยทำงานคนเดียว ไม่สามารถพักได้

2. รายได้ที่เกิดขึ้นยังมาพร้อมกับอิสระทางเวลา เนื่องจากธุรกิจนู สกินรายได้มาจากทั้งองค์กรทำงาน ในขณะที่เจ้าของกิจการรายได้เกิดจากตัวเองทำงาน ถ้าไม่ทำก็ไม่มีรายได้ เขาสามารถมีรายได้มากมายแต่ไม่มีเวลาใช้เงิน

3. ในธุรกิจนี้มีพี่เลี้ยงที่หวังดี ชี้แนะ สอน และทำงานไปด้วยกัน ในขณะที่ธุรกิจทั่วไป คุณต้องฝ่าฟันแลเรียนรู้ และต้องมีความรู้รอบด้านด้วยตัวคุณเอง

4. รายได้ในธุรกิจเกิดจากการที่เราช่วยเหลือแบ่งปันและให้โอกาสผู้อื่น เน้นนะคะว่าเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสกับผู้อื่น ดังที่ Zig Ziglar กล่าวว่า ‘When you help enough people to get everything they want, you will get everything you want’ “เมื่อคุณช่วยคนจำนวนมากพอ ให้เขาได้ในทุกสิ่งที่เขาอยากได้ คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณอยากได้”

5. ที่ชอบมากๆ กับรายได้ในธุรกิจนี้คือ เมื่อคุณประสบความสำเร็จ จะมีผู้คนมากมายรวมยินดี และขอบคุณกับความสำเร็จของคุณ คุณจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ต่างกับธุรกิจอื่น ที่ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว

6. รายได้ในธุรกิจนี้สามารถโอนต่อ หรือเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้

 

สำหรับดิฉันธุรกิจนู สกินเป็นทางออกของเป้าหมายชีวิตของดิฉัน และดิฉันเชื่อว่าใครก็ตามที่เข้าใจธุรกิจนู สกินจะไม่ปฏิเสธโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ เหมือนที่ดิฉันเคยปฏิเสธและมาเสียดายเวลาเมื่อผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะเวลาที่บริษัทนู สกินกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้ ถามตัวคุณเองนะคะว่า วันนี้คุณพบธุรกิจที่เป็นทางออกของเป้าหมายชีวิตเพื่อตัวคุณ หรือคนที่คุณรักแล้วหรือยังค่ะ แล้วรีบเปิดโอกาสให้ตัวคุณเอง ขอบคุณค่ะ

TH-Dist-Story-34
TH-Dist-Story-33
TH-Dist-Story-35
TH-Dist-Story-32