คุณเพียงฤทัย นิลสุข และ พ.ต.ต.สีหนาท นิลสุข

TH-Dist-Story-Banner-29

คุณเพียงฤทัย นิลสุข และ พ.ต.ต.สีหนาท นิลสุข

Circle of Excellence I
เอ็กเซ็คคูทีฟ แบรนด์ ไดเร็คเตอร์

 

ครั้งแรกกับธุรกิจ นู สกิน ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ประกอบกับยังมองไม่เห็นแนวทางการทำงานอย่างชัดเจน แต่เมื่อได้ฝึกฝนตัวเอง และมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ การทำงานก็ง่ายขึ้น คิดว่าเราต้องเดินในแนวทางของธุรกิจ นู สกิน ให้ได้เหมือนท่านอื่น ๆ บลูไดมอนด์ คือ On the Top ที่ทุกคนใฝ่ฝัน แม้ว่าระหว่างทางจะเจอกับอุปสรรค แต่ก็ไม่เคยท้อ เพราะมีแรงบัดาลใจสำคัญคือ ครอบครัวและลูก ๆ อยากให้เขาได้รับสิ่งดี ๆ ก็เลยทำให้ตั้งใจทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าผลลัพธ์จะต้องออกมาดี พยายามทำให้ นู สกินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สร้างกำลังใจให้ตัวเองเชื่อมั่นในธุรกิจ เชื่อมั่นในตัวเอง ทุกคนสามารถทำได้เท่ากันหมด

TH-Dist-Story-79
TH-Dist-Story-80
TH-Dist-Story-77
TH-Dist-Story-78