คุณนลินรัตน์ เกรียงธีรศร

TH-Dist-Story-Banner-23

คุณนลินรัตน์ เกรียงธีรศร

Circle of Excellence I
เพรสซิเดนเชี่ยล ไดเร็คเตอร์ 3 ปี

 

"Life isn’t about finding yourself; life is about creating yourself."

 

ดิฉันมีความเชื่อว่าทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จ นอกจากจะความฝันอันยิ่งใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจน มีแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม มีการวางแผนและการกระทำอย่างต่อเนื่องแล้ว การเตรียมตัวเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอดีต เป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายรวมทั้งดิฉันตระหนักและยึดถือเป็นอุปนิสัย เพราะจะทำให้เราสามารถเตรียมตัว, เตรียมความพร้อม กับอุปสรรคที่ยืนรอข้างหน้า เพื่อเราจะก้าวข้ามไปได้อย่างมั่นใจด้วยความคิดและการกระทำที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและหนักแน่นของตัวเราเอง

 

สำหรับดิฉัน มีข้อผิดพลาดมากมายที่ได้กระทำลงไป นั่นหมายถึงยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะไขว่คว้า ขอเพียงก้าวข้ามและก้าวกระโดดให้ไกลๆและเร็วๆ ชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอะไรหลายอย่าง การเดินทางสู่อนาคตที่ต้องการความสำเร็จ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและไม่ง่ายดั่งใจนัก แต่ในธุรกิจนู สกิน เส้นทางสู่ความสำเร็จมีให้ผู้กล้าเดินอย่างแน่นอน ดิฉันขอเป็นกำลังใจค่ะ

TH-Dist-Story-81
TH-Dist-Story-83
TH-Dist-Story-82