โครงการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยปี 2537 จากนั้นขยายความร่วมมือสู่ นู สกิน ในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุกๆ ปี จะมีเด็กประมาณ 8,000 คน* ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และมีประมาณ 4,000 ราย* ที่จำเป็นต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิต แต่ละปี โรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ สามารถช่วยเหลือได้เพียง 75% หรือ ประมาณ 3,000 ราย* เท่านั้น ยังคงเหลือเด็กน้อยรอความหวังอีกปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย*