Är du kvar?

FORTSÄTT

Romana von Puttkamer

romana-von-puttkamer

Det var genom produkterna vi kom i kontakt med Nu Skin. Efter ett tag kändes det naturligt att dela med oss till vänner och familj av den entusiasm vi kände över vår upptäckt.


Vårt team har växt genom åren och idag har våra liv förändrats. Det känns fint att veta att vi kan lita på det här företaget, dess starka etik och det faktum att de arbetar för andra människors välbefinnande.

Vi gillar att själva kunna styra vår tid och få möjlighet att träffa så många nya människor. Jag är glad att kunna säga att idag är det vi själva som skapar vår egen framtid.

Vi känner att vi har kontrollen över våra liv tack vare den ekonomiska flexibiliteten och möjligheten att själva organisera hur vi ska agera. Vi litar på oss själva och vår potential att nå verkliga mål och resultat.

Genom att följa råden från vår sponsor och de som lyckats före oss, har vi tagit oss igenom den initiala osäkerheten och lagt oss till med den rätta inställningen.

Idag, baserat på vår erfarenhet och uppnådda resultat, är vi redo att uppmuntra andra som önskar göra detsamma. Men Nu Skin kan vem som helst bli entreprenör och styra sin egen tillvaro.

Under den tid vi jobbat med företaget har vi lärt oss vikten av bra schemaläggning och riktade handlingar. Vi tränar upp oss själva vad gäller fokus och självkänsla.

Vi har också, i arbetet med andra människor, lärt oss att lyssna och stärka allas potential. Det var väldigt viktigt att lära sig att lita på gruppen, lyssna till nya idéer och förlita sig på allas kreativitet.

Många säger att det är svårt att arbeta med familjen men vi har lyckats involvera de flesta familjemedlemmar och vänner i detta, såväl som många övriga. Det är väldigt trevligt att jobba i team och vara omgiven av många positiva människor som har en ny syn på livet. Det är en stor källa till energi. Att få dela vår tid med dessa är verkligen spännande.

Ekonomisk frihet och tid att resa är vad vi ville få till stånd när vi började. Men idag är vårt långsiktiga mål att sprida glädje, välbefinnande och välstånd. Med Nu Skin kan detta bli möjligt.