Är du kvar?

FORTSÄTT

Silikonhuvud

 

Nu Skins tips för skötsel av silikonhuvuden

 

  • Hantera silikonhuvudet mycket varsamt. Undvik att vrida fast det eftersom det kan få fästet att brytas av. Fäst det istället utan att vrida.
  • Byt ut silikonhuvudet var tredje månad.
  • Använd endast våra ageLOC LumiSpa Activating Cleansers med din apparat för att uppleva LumiSpas sju fantastiska hudvårdsfördelar och för att undvika skador på silikonhuvudet.


1. Jag kan inte fästa silikonhuvudet ordentligt.

 

Kontrollera följande:

 

a. Det sitter tre flikar mitt på silikonhuvudet som används för att fästa det vid apparaten. Om de bryts av kan silikonhuvudet inte fästas ordentligt.

b. Finns det några sprickor eller bitar som brutits av på baksidan (den vita sidan) av silikonhuvudet?

c. Har apparaten tappats i golvet? Detta täcks tyvärr inte av garantin.

d. Har den svarta drivmuttern i mitten på apparaten skadats?

 


2. Silikonhuvudet faller av apparaten.

 

Om silikonhuvudet inte sitter kvar under användningen beror det på att apparaten eller silikonhuvudet är defekt. Kontrollera följande:

 

a. Finns det några sprickor eller bitar som brutits av på baksidan (den vita sidan) av silikonhuvudet?

b. Händer samma sak med andra silikonhuvuden?

c. Har apparaten tappats i golvet?

d. Har den svarta drivmuttern i mitten på apparaten skadats?

e. Finns det rispor eller märken på framsidan av apparaten (under silikonhuvudet)? Det kan betyda att den skadats eller använts på fel sätt.


3. Det har bildats mögel på silikonhuvudet.

 

Se till att följa dessa anvisningar för att undvika detta:

 

a. Ta av silikonhuvudet från apparaten för rengöring efter varje användning.

b. Gnugga silikonhuvudet med fingrarna under rinnande vatten för att säkert få bort alla rester av rengöringsprodukt från ytan.

c. Låt silikonhuvudet torka helt och hållet innan du åter fäster det vid apparaten. (Se sidan 10 i bruksanvisningen för mer information.)


4. Rengöringsprodukten fastnar mellan silikonhuvudets delar.

 

Gör följande för att undvika detta:

 

a. Applicerar du rengöringsprodukten direkt på silikonhuvudet? (Se försiktighetsåtgärderna på sidan 2 i bruksanvisningen.)

b. Applicerar du något annat än ageLOC LumiSpa Activating Cleanser på silikonhuvudet?

c. Rengör du silikonhuvudet på rätt sätt efter varje användning? (Se sidan 10 i bruksanvisningen för mer information.)

 


5. Silikonhuvudet har blekts eller ändrat färg.

 

Färgen kan ändras av flera olika orsaker. Tänk på följande:

 

a. Se till att du rengör silikonhuvudet på rätt sätt efter varje användning.

b. Ta bort silikonhuvudet från apparaten. Skölj det med vatten samtidigt som du gnider det för att få bort all kvarvarande Activating Cleanser. (Se sidan 10 i bruksanvisningen för mer information.)

c. Använd inte starka kemikalier eller slipmedel. Alkohol kan användas och sedan sköljas av för att desinficera silikonhuvudet mellan olika användare vid demonstrationer.


6. Silikonhuvudet har svällt

 

Gör följande för att undvika detta:

 

a. Se till att du rengör silikonhuvudet på rätt sätt efter varje användning.

b. Ta bort silikonhuvudet från apparaten. Skölj det med vatten samtidigt som du gnider det för att få bort all kvarvarande Activating Cleanser. (Se sidan 10 i bruksanvisningen för mer information.)

c. Använd inte starka kemikalier eller slipmedel. Alkohol kan användas och sedan sköljas av för att desinficera silikonhuvudet mellan olika användare vid demonstrationer.

d. Undvik att använda eteriska oljor. De kan skada silikonhuvudet och är inte godkända för användning med LumiSpa.


Andra hjälpämnen


 

Hittar du inte det du söker?

 

 

Formulär för begäran om utbyte av apparat

 

Om du inte hittar ett svar ovan, har gått igenom alla problemlösningssteg och till och med  provat med "maskinvaruåterställning" enligt rekommendationen i videon kan du skicka in en begäran om utbyte. Se till att du har ditt beställningsnummer och den skadade apparaten till hands för att kunna se serienumret och partikoden.

 

Klicka här för att fylla i formuläret.

 

Kontakta kundsupporten