Ett globalt problem, en unik lösning

Ett globalt problem, en unik lösning

 

ATT GÖRA EN SKILLNAD I BARNS LIV

 

Nourish the Children-initiativet är Nu Skins lösning på att tillhandahålla ett konsekvent och ständigt växande flöde av näringsrik mat till de mest behövande barnen i världen. Detta enkla koncept lyckas genom försäljningen av ytterst näringsrik mat - VitaMeal - som sedan doneras till icke vinstdrivande oberoende organisationer som specialiserar sig på att distribuera mat till undernärda och svältdrabbade barn.

 

Den främsta biståndspartnern till Nourish the Children® är Feed the Children, en av de största internationella biståndsorganisationerna i USA. De specialiserar sig på att distribuera tusentals ton mat varje år, till familjer i över 60 länder. Denna biståndspartner distribuerar de donerade VitaMeal-portionerna gratis och tillhandahåller regelbundna rapporter som dokumenterar att maten har nått dem som behöver den mest.

 

Genom att donera en produkt istället för pengar vet donatorerna exakt hur deras bidrag används och de kan vara säkra på att deras donationer gör en verklig insats för de drabbade barnen.

 

 

ntc_se

          Våra välgörenhetspartners

          Att maximera ditt inflytande

Medan själva VitaMeal är mycket viktigt för att ändra barns liv till det bättre, går donationerna inte bara till själva maten utan påverkar många andra människors liv. Dessa matdonationer skapar tillfällen att förbättra livet genom utbildning, arbeten och att lära människor att bli självförsörjande.

Att locka barn till skolan

Donationer av VitaMeal distribueras vanligtvis via skolprogram, då fattiga föräldrar ofta skickar sina barn till skolan  för ett gratis mål mat, istället för att hålla dem hemma och i arbete. Detta gäller särskilt för flickorna: Världsbanken har deklarerat att "det finns ingen investering som är mer effektiv för att uppnå utvecklingsmål än att utbilda flickor."

Att säkerställa ett ständigt flöde av donationer

Som ett socialt affärsinitiativ uppmuntrar Nourish the Children® ett jämnt och ökande flöde av matdonationer genom att erbjuda ett incentiv för att köpa, donera och marknadsföra VitaMeal. Denna provision inkluderas i priset av maten och låter distributörer investera sin tid och sina resurser på att uppmuntra andra att ansluta sig till kampen mot undernäring. Din donation av VitaMeal ökas ytterligare med ett matchningsprogram från Nu Skin®.

Att bygga upp ekonomiska möjligheter

VitaMeal-fabriker i Malawi och Kina minskar transportkostnader och stödjer den lokala ekonomin.

Att bidra till självförsörjning

En viss del av förtjänsten från VitaMeal-inköp doneras till Nu Skin Force for Good Foundation® för att betala för jordbruksutbildning i byn Mtalimanja i Malawi. En ökad jordbruksproduktion skulle på sikt kunna minska behovet av livsmedelsbistånd i Malawi.

Divider