Bli en Ambassador

Bli en Ambassador

Ambassador

En Ambassador för Nourish the Children® (NTC) är någon som inte bara donerat till svältande barn via NTC utan även gjort NTC till en personlig angelägenhet. Dessa personer och deras första nivå (egna kunder och distributörer) har förbundit sig att donera totalt 16 påsar VitaMeal varje månad via ADR-programmet. Det innebär att en person själv donerar minst fyra påsar varje månad plus att de inspirerar andra (på sin första nivå) att donera resterande mängd så det totala antalet blir 16 påsar i månaden. Kombinationerna kan alltså variera, se t.ex. följande exempel:


• 4 påsar personligen + 12 från första nivå
• 5 påsar personligen + 11 från första nivå
• 10 påsar personligen + 6 från första nivå
• 16 påsar personligen + 0 från första nivå

 

Efter 16 påsars donationer i två sammanhängande månader blir distributören en Ambassador.
Dessa får en särskild Nourish the Children® Ambassador-nål och ett certifikat.

Ambassador 1 år, Ambassador 2 år etc.

Varje år som en Ambassador fullgör Nourish the Childrens krav för titeln, sänds ett nytt certifikat som visar hur länge titeln behållits (1 år, 2 år, 3 år o.s.v). Ytterligare en påse VitaMeal kommer att doneras i ditt namn till svältande barn runt om i världen.

När du blir Ambassador för femte året i rad mottar du en utmärkelse, en staty kallad “Woman and Child”. Det är en vacker, afrikansk handsnidad staty föreställande en kvinna som böjer sig ned för att lyfta upp ett barn. Den representerar de tusentals barn våra Ambassadors hjälper varje dag.

Chief Ambassador

Titeln ges till en Ambassador som inspirerat tre andra från sin första organisationsnivå att också bli Ambassadors samma månad. Det här är människor som hängivet arbetar för att hjälpa barn, vilket också bevisas av deras ansträngningar att få andra att delta.

Som Chief Ambassador får man en särskild Chief Ambassador-nål och ett certifikat.

Vid ettårsjubiléet som Chief Ambassador mottar man en handsnidad, afrikansk promenadkäpp. Denna käpp var traditionellt avsett för byhövdingen. Det är en symbol över hans stora makt, inflytande och kärlek för sitt folk. Denna s.k. Chief Stick delas ut till Chief Ambassadors som ett erkännande för deras osjälviska engagemang i att hjälpa världens barn med mat.

När man firar fem år som Chief Ambassador får man en vacker reproduktion av en målning från Nourish the Children® som representerar de nära 120 000 portioner som donerats och de många leenden som denna mat frambringat hos hungrande barn.

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör