Är du kvar?

FORTSÄTT

Seeds of Hope

Seeds of Hope

Alla som har hört talas om Epoch® Baobab Body Butter har troligen också hört talas om projektet Malawi Seeds of Hope. För varje såld Epoch® Baobab Body Butter som säljs donerar Nu Skin Enterprises 0,25 dollar till Nu Skin Force for Good Foundation® och projektet Malawi Seeds of Hope. Samma 25 cents kommer att användas för att köpa och plantera en rad viktiga och användbara träd i Malawi, inklusive baobabträd och fruktträd. Malawi är ett av de länder i världen där skogen försvinner snabbast, och det är brådskande och mycket viktigt att återställa och skydda denna värdefulla naturresurs.

I maj 2015 hade fler än 550 000 träd donerats till byar i Malawi, tack vare företagets distributörer och kunder som köpt Epoch® Baobab Body Butter.


Att plantera dessa träd som återvinningsbara resurser kommer att gynna Malawis befolkning på många olika sätt. På kort sikt kommer de nya träden att tillhandahålla mat och råmaterial. Långsiktiga fördelar inkluderar lagring, skugga och rikare jord. Till exempel kan baobablöv ätas som en grönsak och kan skördas ett år efter att plantan har satts i jorden. Inom fem år börjar träden bära frukt, vilka kan ätas eller säljas. Trädets bark kan skördas för att användas som en stark och tålig fiber för att tillverka rep, snören eller annat byggnadsmaterial. Barken växer tillbaka och kan skördas igen vartannat till vart femte år.

I Malawis suptropiska klimat skapar det syre. Den ånga som träden släpper ut ger regn, vilket skyddar människor och mark från torka och svält. Dessutom hjälper trädens rotsystem till att förhindra försämring och erosion av mark, medan träden ger skugga och skydd åt människor och djur.

Projektet Seeds of Hope, som arbetar med Nu Skin Force for Good Foundation®, har redan gett malawier förmågan att skapa en hållbar livsmedelsproduktion och förebygga hungersnöd. Genom detta skogsplanteringsprojekt kan vi hjälpa till att förnya en värdefull resurs, samtidigt som vi bibehåller och förbättrar allas vår miljö.