Historia

Historia

 

Sedan det bildades 1984 har Nu Skin Enterprises strävat efter att förbättra människors liv - genom kvalitetsprodukter, givande affärsmöjligheter och en upplyftande och berikande kultur.

 

I ett tal vid ett convention 1993 använde Blake Roney, ordförande och en av grundarna av Nu Skin Enterprises, frasen "force for good" när han delade sin vision av hur han ville att företaget, dess distributörer och anställda skulle betraktas runt om i världen. Denna fras uttryckte företagets värderingar och har blivit ett centralt tema inom företagets strävan och filantropiska insatser.

 

 

Den ursprungliga kampanjen för "force for good" introducerades tillsammans med produktlinjen Nu Skin Epoch® år 1996. Denna unika samling hud- och hårvårdsprodukter utvecklades tillsammans med världens ledande etnobotanister - forskare som studerar förhållandet mellan växter och ursprungsbefolkningar. En donation på 25 cent från försäljningen av varje Epoch-produkt gick till att bevara ursprungsbefolkningars miljöer, språk, livsstilar och traditioner över hela världen.

 

 

Två år senare såg Nu Skin Enterprises ett behov av att formalisera sina filantropiska insatser genom att skapa en officiell stiftelse. Nu Skin Force for Good Foundation fick i uppdrag att fokusera på stöd åt barn och blev fortsatt finansierade med donationer från Nu Skins Epoch-produkter.

 

 

Från det första projektet att stödja traditioner och miljön för familjer som bodde i byn Falealupo i Västra Samoa, till de nu hundratals humanitära projekt som stödjs i mer än 50 länder, har Nu Skin Force for Good Foundation strävat efter att påverka liven för tusentals, kanske miljontals barn, i många generationer framåt.

 

 

Nu Skin Enterprises står för alla omkostnader, även de administrativa, för Nu Skin Force for Good Foundation. Det innebär att alla donationer går direkt till dem som behöver hjälp.

 

Nu Skin Force for Good Foundation finns i Provo, Utah och är en registrerad 501(c)(3) icke vinstdrivande organisation i USA.

 

 

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör