Riktlinjer

Riktlinjer

KORREKTA OCH SANNINGSENLIGA PÅSTÅENDEN GÄLLANDE PRODUKTER OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER = BRA BUSINESS

 

På Nu Skin strävar vi alltid efter att hålla hög standard vad gäller etik och ärlighet. Att upprätthålla integriteten vad gäller marknadsföringen för våra produkter och vår affärsmöjlighet är av största vikt för vårt rykte och för att främja en sund tillväxt inom verksamheten.

 

Med anledning av detta är det väldigt viktigt att alla Brand Affiliates är införstådda med vad som är lämpliga påståenden; och hur man marknadsför våra produkter och vår verksamhet på ett sanningsenligt, korrekt sätt.

 

Dokumenten här i detta avsnitt innehåller viktig information avseende vad man får och inte får påstå gällande våra produkter och vår affärsmöjlighet. Vi råder alla våra Brand Affiliates att noggrant läsa igenom dessa handlingar. Har du några frågor, tveka inte att kontakta vår juridiska avdelning eller marknadsavdelning för ytterligare vägledning.

 

 


AFFÄRSRIKTLINJER

 

Företaget kommer då och då att skicka ut viktiga uppdateringar eller ”riktlinjer” som kan ha en avgörande inverkan på era Brand Affiliate-verksamheter och företagets rykte. Vi ber därför våra Brand Affiliates att kontrollera dessa ofta, eftersom riktlinjerna kan och kommer att ändras regelbundet. Obs: Om man bryter mot någon av de riktlinjer som anges nedan kan det leda till en disciplinär åtgärd. Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan för information om hur du kan kontakta företaget om du har frågor eller om du vill rapportera en överträdelse.
 

Med anledning av den rådande COVID-19-pandemin vill företaget betona ett antal viktiga principer för att försäkra sig om att våra Brand Affiliates marknadsför våra produkter och affärsmöjligheter på ett lämpligt sätt.
 

  • Som vi alla vet är det förbjudet för Nu Skin och Nu Skins Brand Affiliates att hävda eller påstå att våra produkter kan bota, behandla eller förebygga sjukdomar eller medicinska tillstånd. Detta förbud inkluderar alla påståenden om att våra produkter på något sätt kan förebygga eller minimera risken att drabbas av COVID-19.
  • Brand Affiliates bör inte heller direkt eller indirekt hänvisa till COVID-19 då de talar om våra produkter. Sådana hänvisningar utgör underförstått samma olämpliga påståenden som nämns ovan och kan omfatta formuleringar som "på grund av utbrottet", "under nuvarande förhållanden" eller "i tider som dessa".
  • Brand Affiliates bör inte använda COVID-19 eller pandemins ekonomiska följder i marknadsföringsmaterial eller reklam för att marknadsföra affärsmöjligheterna.
  • Brand Affiliates bör inte marknadsföra eller promota våra produkter som "essentiella". Nu Skin arbetar hårt för att behandla dem som sådana, men marknadsföring av detta på ett felaktigt sätt kan underförstått hävda att vi har fått statligt godkännande att göra det.
  • Brand Affiliates får inte använda Nu Skins namn eller produkter för att be om bidrag in natura till tredjepartsorganisationer (sjukvårdspersonal, sjukhus, välgörenhet, osv.) Brand Affiliates får däremot gärna marknadsföra kampanjer om donationer och underlättande insatser som Nu Skin publicerar på sina offentliga webbplatser och sidor på sociala medier.
     

Bortsett från det ovanstående, uppmuntrar Nu Skin alla Brand Affiliates att fortsätta marknadsföra både produkterna och affärsmöjligheterna i enlighet med policyn, Riktlinjer för rekommendationer av affärsmöjligheterna och Riktlinjer för produktrecensioner. Vi kommer att fortsätta göra nytta genom att lyfta och stärka andra genom våra produkter och affärsmöjligheter.

 


Reputation Videos