Är du kvar?

FORTSÄTT

Nu Skins tillgänglighetspolicy

Nu Skins tillgänglighetspolicy

Nu Skin har åtagit sig att göra sin webbplats  www.nuskin.com lätt att komma åt och använda för alla.  Nu Skin strävar efter att följa alla gällande standarder, inklusive webbkonsortiets riktlinjer för tillgänglighet (World Wide Web Consortium's Web Content Accessibility Guidelines 2.0) upp till nivå AA (WCAG 2.0 AA).  Nu Skin är stolta över det arbete vi har utfört och det vi håller på att utföra för att garantera att vår webbplats är tillgänglig för alla.

 

Om du har problem att få åtkomst till någon del av denna webbplats får du gärna kontakta oss så vi kan arbeta med dig för att i enlighet med gällande lagstiftning erbjuda dig informationen, varorna eller transaktionerna du är intresserad av via en alternativ kommunikationsmetod som du har tillgång till (t.ex. via telefon).

 

Kontaktmetoder och mer information om öppettider finns på vår kontaktsida.