Identifiera källan

Identifiera källan

Forskarvärlden har tillgång till vår mänskliga arvsmassa men Nu Skins genombrott ageLOC®  har gett oss möjligheten att tolka den på ett användbart sätt. Nyligen kunde Nu Skin® tillsammans med experter på åldersbekämpning och genetik identifiera nyckelgrupper av gener som kallas Youth Gene Clusters. För att ta itu med åldrandet där det uppstår tror Nu Skin® att det avgörande är att hitta och identifiera de här funktionella gengrupperna. 

 

Forskare vid Nu Skin® har via kliniska studier, analyser av arvsmassa och omfattande forskning kunnat identifiera gener vars egenskaper associeras med ungdom. Dessa gener är ansvariga för hudens ålderstecken.

 

Anslut dig till Nu Skin My Account