Tatiana Kostsevyat och Roman Sobolevskiy

Tatiana Kostsevyat och Roman Sobolevskiy

Tatiana_Kostsevyat_and_Roman_Sobolevskiy

Vi anslöt oss till vårt första nätverk för marknadsföring för tjugofem år sedan. Efter fyra år hade vi nått toppen inom ett av Amerikas välkända direktförsäljningsföretag. Det hela blev möjligt tack vare stödet från giganterna inom branschen - John Kalanch, Tom Schreiter, Mark Yarnell, Sandy Elsberg med flera.

 

Roman översatte deras böcker och marknadsförde intensivt principerna bakom och kulturen inom intelligent direktförsäljning - ärlighet, ömsesidig support och affärsetik.

 

När företaget vi arbetade för stängde, bjöds vi in till Nu Skin. Vi gillade Nu Skin för dess originella och unika produkter, den karismatiska ledaren Elena Schnevski  och den generösa marknadsföringsplanen av klassisk modell.

 

Med kompensationsplanen, som vi kallar den, finns det alltid möjlighet att hjälpa våra partners och följare att uppleva fördelarna med ekonomiskt oberoende. Åren innan dess var det som om möjligheten in i branschen var en dröm som infriades och nu fortsatte vi hos Nu Skin.

 

Det här har alltid och kommer alltid att vara vår huvudsakliga motivation och vårt mål. Varje dag attraherar vi nya människor till Nu Skin och dessa blir våra samarbetspartners och kunder. Vi känner ansvar för dem och det gör också att vi aldrig kan låta oss nedslås.

 

Vi tror på att den viktigaste biten för att lyckas finns att söka inom var och en. Svårigheter och motgångar kan aldrig ta över när du plockar fram dina inre tillgångar via mentorskap. Inget kan distrahera dig på vägen mot framgång.

 

Klara mål, tro, regelbundna handlingar och möjligheten att inspirera ligger till grund för att ta sig framåt i den här branschen. Det bekräftas också av våra många år med fina resultat.

 

När man duplicerar grunderna växer och blomstrar också ens organisation rätt snabbt.

 

Personlig framgång är alltid summan av den framgång som genererats inom ditt team.