Är du kvar?

FORTSÄTT

Batteri och laddning

 

Nu Skins tips för att apparaten ska fungera väl.

 

  • Ladda apparaten så fort du ser ett gult ljus längst ner på handenheten.
  • Se till att din ageLOC LumiSpa och silikonhuvudet är HELT TORRA innan du ställer tillbaka dem på laddarbasen.
  • Placera laddarbasen och sladden på ett torrt ställe. Ladda apparaten på ordentligt avstånd från våta områden.
  • Se till att dina händer är torra innan du rör vid laddarbasen och sladden.
  • Ladda din LumiSpa i 12 timmar. En apparat som fulladdats enligt rekommendationerna bör fungera i 7 till 10 dagar.
  • För att undvika rörelse i sidled som kan skada laddarbasen ska du lyfta apparaten rakt upp när du tar bort den från laddarbasen.


1. Laddarbasen är inte hopmonterad. Hur monterar jag ihop den?

 

LumiSpa levereras med en laddarbas (som också fungerar som ställning), en elsladd och ett eluttag. För att montera ihop dessa delar ska du passa in flikarna på eluttaget och elsladdens adapter mot varandra och sedan pressa ihop dem med ett lätt och jämnt tryck, samtidigt som du vrider dem medsols, tills de låser fast i varandra. Anslut elsladden till laddarbasen och sedan till ett vägguttag.

 

Det finns två typer av laddare – typ F och typ R. En apparat med typ F kan endast användas med en laddare av typ F och vise versa.

 


2. Apparaten laddas men handenheten pulserar inte längre.

 

När du placerar apparaten på laddarbasen lyser ljusen på handenheten till ageLOC LumiSpa i cirka 30 sekunder och på/av-knappen fortsätter att lysa. På/av-knappen blinkar därefter sakta för att visa att apparaten laddas. När apparaten är fulladdad lyser den med ett stadigt ljus. Se sidan 7 i bruksanvisningen för mer information.


3. Kontaktpunkterna på apparaten/laddarbasen har ändrat färg eller har korroderats.

 

Kontaktpunkterna på apparaten och laddarbasen har ytbehandlats för att undvika korrodering men de kan ändå korrodera om de blir våta. Apparaten ska sköljas och torkas helt och hållet innan den placeras på laddarbasen. Se sidan 10 i bruksanvisningen för mer information.

 

Apparaten ska sköljas och torkas helt och hållet innan den placeras på laddarbasen. Korrodering kan påverka laddarbasens möjlighet att ladda apparaten. Du kan försiktigt avlägsna korrodering med en nylonborste. Det kan dock skapa rispor på apparaten. Detta ska rapporteras som en defekt.


4. Laddarbasen blev våt. Vad ska jag göra?

 

Laddarbasen är inte vattentät. Om den blir våt ska du skaka den för att avlägsna så mycket av vattnet som möjligt. Låt den sedan torka i 24 timmar innan du använder den. Därefter kanske den fungerar igen.

 


5. Apparaten laddas inte eller håller inte kvar laddningen.

 

Det kan finnas flera olika orsaker till detta. Börja med att svara på följande frågor:

 

a. Hur gammal är apparaten?

b. Har den förvarats med låg laddning under en längre tid? (Se sidan 7 i bruksanvisningen.)

c. Har apparaten tappats i golvet eller använts på fel sätt? Detta täcks tyvärr inte av garantin.

 

Om du inte hittar en lösning i bruksanvisningen kan du kontakta kundtjänst med ovanstående information.


Andra hjälpämnen


 

Hittar du inte det du söker?

 

 

Formulär för begäran om utbyte av apparat

 

Om du inte hittar ett svar ovan, har gått igenom alla problemlösningssteg och till och med  provat med "maskinvaruåterställning" enligt rekommendationen i videon kan du skicka in en begäran om utbyte. Se till att du har ditt beställningsnummer och den skadade apparaten till hands för att kunna se serienumret och partikoden.

 

Klicka här för att fylla i formuläret.

 

Kontakta kundsupporten