Riktlinjer

Riktlinjer

KORREKTA OCH SANNINGSENLIGA PÅSTÅENDEN GÄLLANDE PRODUKTER OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER = BRA BUSINESS

 

På Nu Skin strävar vi alltid efter att hålla hög standard vad gäller etik och ärlighet. Att upprätthålla integriteten vad gäller marknadsföringen för våra produkter och vår affärsmöjlighet är av största vikt för vårt rykte och för att främja en sund tillväxt inom verksamheten.

 

Med anledning av detta är det väldigt viktigt att alla Brand Affiliates är införstådda med vad som är lämpliga påståenden; och hur man marknadsför våra produkter och vår verksamhet på ett sanningsenligt, korrekt sätt.

 

Dokumenten här i detta avsnitt innehåller viktig information avseende vad man får och inte får påstå gällande våra produkter och vår affärsmöjlighet. Vi råder alla våra Brand Affiliates att noggrant läsa igenom dessa handlingar. Har du några frågor, tveka inte att kontakta vår juridiska avdelning eller marknadsavdelning för ytterligare vägledning.