Zakladatelia

Zakladatelia

blake

 

Blake Roney

zakladateľ

Blake Roney je jedným zo zakladateľov spoločnosti. Od roku 1984 až do roku 1996 pôsobil ako prezident spoločnosti a CEO, od roku 1996 do roku 2012 bol predsedom predstavenstva. Dnes je spoločnosť Nu Skin Enterprises jednou z najväčších spoločností priameho predaja na svete a jej produkty sa predávajú  v 52 krajinách, vrátane Ameriky, Európy a ázijsko-pacifickej oblasti. Akcie spoločnosti sa verejne obchodujú na burze cenných papierov v New Yorku.

 

Roney získal počet obchodných a civilných úspechov. V roku 2009 získal ocenenie predsedu roka International Business Awards, v roku 2011 bol ocenený za celoživotný prínos v rámci programu Ernst & Young ako podnikateľ roka v regióne Utah, uznaním roka 2004 preňho bolo, keď ho zaradili medzi 100 najvplyvnejších ľudí v štáte Utah, jeho najnovším uznaním je ocenenie The Utah County Chamber of Commerce 2011 Pillar of the Valley Award v štáte Utah, je tiež šéfom obce Mtalimanja, Malawi v Afrike a bol mu udelený titul čestného doktora humánnych listov Salt Lake Community College. Roney získal v roku 1983 akademický titul v podnikových financiách v škole manažmentu Marriott School of Management na univerzite Brigham Young University. Ako otec ôsmich detí pôsobí v rôznych komunitných a univerzitných predstavenstvách a je aktívny v občianskych a cirkevných organizáciách.

 

 

 

 

steve

Steven J. Lund
výkonný predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ iniciatívy Nourish the Children

Steven J. Lund v súčasnosti pôsobí ako výkonný predseda predstavenstva spoločnosti Nu Skin Enterprises. Predchádzajúce pracovné pozície Lunda: podpredseda predstavenstva od roku 2006 do roku 2012, predseda a generálny riaditeľ od roku 1998 do roku 2003 a predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Nu Skin Asia Pacific (NSAP) od novembra roku 1996 do mája roku 1998. Takisto pôsobil ako výkonný podpredseda spoločnosti Nu Skin International (NSI) od jej založenia v roku 1984.

 

Pred príchodom do spoločnosti Nu Skin Enterprises bol právnikom v súkromnej právnickej spoločnosti špecializujúcej sa na súdne spory a zodpovednosti za škody spôsobené výrobkami. Je vlastníkom právneho doktorátu právnickej školy J. Reubena Clarka na univerzite Brigham Young University (1983). Je členom advokátskych komôr v Utahu, Arizone a Amerike a pôsobil v predstavenstve združenia pre priamy predaj. Lund taktiež pracoval ako občiansky a náboženský vodca, naposledy pôsobil ako predseda Správnej rady univerzity Utah Valley University.

 

 

 

 

sandie

 

 

Sandie N. Tillotson
zakladateľka, výkonná podpredsedkyňa

Sandie Neaman Tillotson patrí k zakladateľom spoločnosti Nu Skin Enterprises. V roku 1984 pomohla založiť spoločnosť Nu Skin International, pomáhala vytvoriť pôvodnú produktovú radu Nu Skin a vytvoriť globálny marketingový plán. Do roku 2012 bola tiež členkou predstavenstva spoločnosti. Jej vodcovstvo napomáhalo tomu, aby sa spoločnosť Nu Skin mohla rozrásť na veľkú, medzinárodnú spoločnosť, pôsobiacu v 52 krajinách s ročnou tržbou nad 1 milardu USD.  Už v roku 1993 bola vymenovaná jedným z top 10 ženských vlastníkov podniku v USA časopisomWorking Woman a jednou z 50 žien nového milénia časopisom "Feminine Fortunes" popri osobnostiach ako Katie Couric, Oprah Winfrey a Sandra Day O'Connor. V roku 2011 bola uznaná ako jedna z 30 žien zo zoznamu Women to Watch magazínu Utah Business.

 

Pani Tillotson sa zúčastňuje mnohých filantropických akcií. Je správkyňou súkromnej nadácie "Force for Good Foundation" spoločnosti Nu Skin, ktorá bola založená, aby poskytla deťom podporu, nádej na život bez chorôb, negramotnosti a chudoby. Sandie N. Tillotson pôsobí aj ako podpredsedkyňa medzinárodnej ekologickej neziskovej organizácie "Seacology", ktorá sa zameriava na ochranu ohrozených druhov, prostredí a kultúr ostrovov celého sveta. Získala akademický titul B.S. na univerzite Brigham Young University a učila na viacerých štátnych školách.  Sandie N. Tillotson má radosť zo svojich úloh ako podnikateľka, filantropka a najmä ako matka štyroch detí a siedmich vnúčat.