Výkonní riaditelia

Výkonní riaditelia

Ritch Wood

Ritch N. Wood
VÝKONNÝ RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Ritch Wood sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti v roku 2017. Predtým pôsobil v spoločnosti Nu Skin na viacerých pozíciách. Bol finančným riaditeľom, viceprezidentom pre finančnú oblasť, viceprezidentom pre rozvoj nových trhov, finančným riaditeľom

pre rozvoj nových trhov a finančným kontrolórom spoločnosti Pharmanex. V rokoch 1995 až 1997 zohral dôležitú úlohu pri otváraní mnohých Nu Skin pobočiek v európskych krajinách. Pred touto funkciou pôsobil v Európe ako pomocný riaditeľ

pre medzinárodné dane. Pred príchodom do spoločnosti Nu Skin Enterprises v roku 1993 pracoval Ritch Wood ako certifikovaný verejný účtovník pre medzinárodnú účtovnícku spoločnosť Grant Thornton.

 

Pred príchodom do spoločnosti Nu Skin Enterprises v roku 1993 pracoval pán Wood ako certifikovaný verejný účtovník pre medzinárodnú účtovnícku spoločnosť Grant Thornton. Pán Wood získal bakalársky titul vo vedeckom študijnom odbore a magisterský titul v študijnom odbore účtovníctvo so špecializáciou na daňovníctvo na univerzite Brigham Young University. V roku 2010 bol časopisom Utah Business Magazine vymenovaný za finančného riaditeľa roka.


Ryan-Napierski

Ryan Napierski
Predseda

Ryan Napierski je v súčasnosti predsedom spoločnosti Nu Skin. Predtým pôsobil ako predseda pre globálny predaj a prevádzku, predseda spoločnosti Nu Skin pre región severnej Ázie a predseda pre Nu Skin Japonsko.

 

Ryan Napierski bol taktiež podpredsedom rozvoja obchodu a hlavným prevádzkovým riaditeľom pre severoázijský región. Od roku 1995, keď sa pridal k spoločnosti Nu Skin, pôsobil na viacerých pozíciách. Bol podpredsedom globálneho rozvoja obchodu, vykonával funkciu vedúceho manažéra pre Veľkú Britániu, bol viceprezidentom európskeho rozvoja obchodu a hlavným account manažérom pre Exekutívov zo Spojených štátov amerických.

 

Napierski má titul bakalára v podnikaní, titul magistra podnikovej administratívy z univerzity Duke University a titul magistra medzinárodného podnikania z univerzity Goethe Universitat v Nemecku.


mark-lawrence

Mark Lawrence

Hlavný finančný riaditeľ

Mark Lawrence sa stal hlavným finančným riaditeľom spoločnosti Nu Skin v marci 2017. V tejto pozícii začal pôsobiť s 20 ročnými skúsenosťami vo finančnom sektore. Vykonával aj funkciu finančného riaditeľa pre Amazon-Lab126, kde bol zodpovedný za globálne finančné záležitosti a zohrával dôležitú úlohu pri uvedení niekoľkých zariadení Amazon na trh. Okrem toho zastáva líderskú pozíciu vo finančnom sektore v spoločnostiach v Silikónovej doline Polycom a Brocade, ako aj v spoločnosti so sídlom v štáte Utah, Vivint Smart Home.


Mark Lawrence získal bakalársky titul na univerzite Brigham Young University a titul magistra podnikovej administratívy získal z univerzity University of California, Davis.


Joe Chang

Joseph Y. Chang, Ph.D.
Vedúci výskumu a výkonný podpredseda pre vývoj produktov

Joseph Y. Chang, Ph.D., bol vymenovaný za hlavného vedeckého riaditeľa a výkonného viceprezidenta vývoja produktov vo februári 2006. Ako produktívny autor publikoval Dr. Chang počas takmer 20 rokov pôsobenia v odvetví zdravotnej starostlivosti veľké množstvo článkov, referátov a kníh o farmaceutickom výskume, vrátane knihy The Aging Myth, ktorá je bestsellerom podľa denníka New York Times. Dr. Chang má rozsiahle znalosti o trhu farmaceutických a potravinových doplnkov a pôsobí ako člen výkonného výboru spoločnosti Nu Skin Enterprises. Predtým, než sa pridal k spoločnosti, pôsobil ako predseda a vedúci výskumu spoločnosti Pharmanex, ktorá bola v roku 1998 umiestnená pod spoločnosť Nu Skin.

 

Pred pôsobením v psoločnosti Pharmanex, Dr. Chang pracoval v rokoch 1994 až 1997 ako predseda a vedúci výskumu v spoločnosti Binary Therapeutics, Inc. a v rokoch 1991 až 1994 v spoločnosti OsteoArthritis Sciences, Inc. Pôsobil tiež v rôznych výkonných výskumných manažérskych pozíciách v spoločnostiach Wyeth-Ayerst, Rhone Poulenc Rorer a ďalších biotechnologických spoločnostiach, kde bol súčasťou výskumu prírodných produktov pre liečbu artritídy a rakoviny.  Získal bakalárksy titul na univerzite Portsmouth University a titul PhD. na univerzite University of London. 


Matt Dorny

D. Matthew Dorny
viceprezident, generálny právny zástupca a tajomník

D. Matthew Dorny bol v roku 2003 vymenovaný za viceprezidenta a generálneho právneho zástupcu spoločnosti Nu Skin. Pán Dorny slúžil od r. 1998 do r. 2003 ako asistent generálneho právneho zástupcu spoločnosti Nu Skin Enterprises. Pred príchodom do spoločnosti Nu Skin Enterprises pôsobil pán Dorn v súkromnej praxi ako právnik v oblasti cenných papierov a podnikania. Pán Dorny získal na univerzite University of Utah tituly bakalár vied, MBA a doktor práv.