Board of Directors

Predseda predstavenstva spoločnosti Nu Skin

Steve Lund

Steven J. Lund
výkonný predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ iniciatívy Nourish the Children

Steven J. Lund v súčasnosti pôsobí ako výkonný predseda predstavenstva spoločnosti Nu Skin Enterprises. Pôsobí aj v pozícii výkonného riaditeľa iniciatívy Nourish the Children spoločnosti Nu Skin, ktorá umožnila darovanie stoviek miliónov porcií jedla podvyživeným deťom po celom svete.

 

Lund pôsobí od r. 1985 v pozícii viceprezidenta spoločnosti Nu Skin International, pričom vykonával aj rôzne iné funkcie, vrátane pozície viceprezidenta predstavenstva v období 2006-2012. Od r. 1996 do r. 2003 bol predsedom a v rokoch 1996-1998 bol hlavným výkonným riaditeľom spoločnosti Nu Skin Asia Pacific.  

 

Lund bol členom predstavenstva Americkej asociácie priameho predaja a pôsobil vo vedúcich pozíciách. Vykonával funkciu predsedu správnej rady univerzity Utah Valley University a nedávno bol menovaný do správnej rady Utah State Board of Regents.

 

Predtým než začal pracovať pre spoločnosť Nu Skin, pracoval ako právnik v súkromnej právnickej firme s titulom doktora práv, ktorý získal na univerzite Brigham Young University's J. Reuben Clark Law School (1983). 


Truman Hunt

Ritch Wood
Výkonný riaditeľ (CEO)
  

Ritch Wood sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti v roku 2017. Predtým Ritch Wood pôsobil vo viacerých pozíciách v spoločnosti Nu Skin, vrátane finančného riaditeľa, viceprezidenta pre rozvoj nových trhov, finančného riaditeľa pre rozvoj nových trhov a finančného kontrolóra divízie Pharmanex. Ako expatriot v rokoch 1995 až 1997 hral tiež dôležitú úlohu pri otváraní mnohých európskych trhov.

 

Pred príchodom do spoločnosti Nu Skin Enterprises v roku 1993 pracoval Ritch Wood ako certifikovaný verejný účtovník pre medzinárodnú účtovnícku spoločnosť Grant Thornton. Ritch Wood získal bakalársky titul vo vedeckom študijnom odbore a magisterský titul v študijnom odbore účtovníctvo so špecializáciou na daňovníctvo na univerzite Brigham Young University. V roku 2010 bol časopisom Utah Business Magazine vymenovaný za finančného riaditeľa roka.

 


Neil H. Offen

Neil H. Offen

Bývalý predseda a výkonný riaditeľ Združenia priameho predaja

Neil Offen pôsobí ako riaditeľ spoločnosti Nu Skin Enterprises od júla 2011. Pred vstupom do spoločnosti Offen pôsobil ako predseda a hlavný výkonný riaditeľ Združenia priameho predaja (DSA) od roku 1978 až do roku 2011. Okrem toho, pôsobil aj ako tajomník Svetovej federácie združení priameho predaja, ako aj podpredseda Vzdelávacej nadácie priameho predaja.

 

Predtým, než v roku 1971 začal pracovať v DSA, bol legislatívnym a administratívnym asistentom kongresmana USA a predtým pôsobil v Agentúre Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj. Offen pôsobil štyri roky na vládnom úrade Clintona, kde vykonával funkciu viceprezidenta nadácie Inter-American Foundation, agentúry americkej vlády pre zahraničnú pomoc, kde sa vyžadovalo schválenie od senátu a bol aj viceprezidentom predstavenstva výboru združenia American Association of Executives. Ako nový člen Siene slávy priameho predaja, DSEF Circle of Honor, získal Cenu za celoživotný prínos od WFDSA a je odborným asistentom na správe NACD. Offen bol zvolený ako Association Executive za rok 1992 združením Association Trends a obdržal špeciálne vyznamenanie od Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb za svoju prácu v programe darcovských orgánov. 

 

Ako člen D.C Bar, Offen získal bakalársky titul na vysokej škole Queens College, ako aj titul doktora práv na univerzite George Washington University.


Daniel W. Campbell

Daniel W. Campbell

Hlavný generálny partner, EsNet, Ltd.

Daniel W. Campbell pôsobil ako riaditeľ Nu Skin Enterprises spoločnosti od marca 1997 a v súčasnosti je vedúcim nezávislým riaditeľom a predsedom Výboru pre odškodnenie. Od roku 1994 pôsobí Campbell ako hlavný správca súkromnej investičnej spoločnosti EsNet, Ltd. V období 1992-1994 bol Campbell nadriadeným podpredsedom a hlavným finančným riaditeľom softvérovej spoločnosti WordPerfect Corporation a predtým pôsobil ako partner spoločnosti Price Waterhouse LLP.

 

Campbell získal bakalársky titul na univerzite Brigham Young University. Nedávno bol zvolený za predsedu predstavenstva Board of Regents, riadiaceho orgánu vysokoškolského systému vzdelávania v štáte Utah. Campbell je aj aktívnym členom komunity, ako aj viacerých verejných a súkromných komisií.


Andrew D. Lipman

Andrew D. Lipman
Partner, Morgan, Lewis & Bockius LLP

Andrew D. Lipman pôsobil ako riaditeľ spoločnosti Nu Skin od mája 1999. Je partnerom, členom a riaditeľom Telecommunications, Media a Technology Group v medzinárodnej advokátskej spoločnosti Morgan, Lewis & Bockius LLP, kde začal pôsobiť v r. 2014. Predtým pôsobil v podobných pozíciách: with Bingham McCutchen LLP od r. 2006 do r. 2014; Swidler Berlin, LLP od r. 1988 do r. 2006.

 

V rokoch 1987 až 1997 pán Lipman pôsobil aj ako nadriadený viceprezident pre právne a regulačné záležitosti v spoločnosti MFS Communications, Co., aktívneho telekomunikačného poskytovateľa. Pôsobil aj ako člen predstavenstiev spoločnosti Sutron Corporation, poskytovateľa produktov pre hydrologický a meteorologický monitoring a pre The Management Network Group, Inc., poradenskú spoločnosť v oblasti telekomunikácií. Bakalársky titul získal na univerzite University of Rochester a titul doktor práv získal na univerzite Stanford University.

 


Patricia A. Negrón

Edwina D. Woodbury

Predsedníčka a výkonná riaditeľka The Chapel Hill Press, Inc.

Edwina D. Woodbury pôsobí ako predsedníčka a výkonná riaditeľka  The Chapel Hill Press Inc. od r. 1999. Má za sebou viac ako 20 rokov skúseností v oblasti priameho predaja a produktov osobnej starostlivosti, keďže od roku 1977 do r. 1998 pôsobila v spoločnosti Avon Products ako hlavná finančná riaditeľka a administratívna riaditeľka a získala skúsenosti aj vďaka pôsobeniu v ďalších finančných a prevádzkových pozíciách.

 

Okrem svojich funkcií bola Woodbury členkou rôznych výborov v niekoľkých priemysloch, navyše vykonávala funkciu predsedníčky predstavenstva neziskovej organizácie Medical Foundation of North Carolina. Získala bakalársky titul na univerzite  University of North Carolina at Chapel Hill.

 


Thomas R. Pisano

Thomas R. Pisano
je bývalým predsedom a výkonným predsedom Overseas Military Sales Corporation

Kariéra Thomasa Pisana sa rozprestiera na 40 rokoch, pričom 25 rokov z toho šlo o odvetvie priameho predaja. Ako skúsený veterán zo spoločnosti Avon, Pisano zastával v spoločnosti kľúčové vedúce pozície, vrátane viceprezidenta globálneho obchodného rozvoja, oblastného viceprezidenta pre americký región či oblastného prezidenta pre Latinskú Ameriku/pacifickú oblasť. V roku 2005 odišiel do penzie z funkcie predsedu a hlavného výkonného riaditeľa spoločnosti Overseas Military Sales Corp., ktorá má pobočky v 30 krajinách po celom svete. Predtým, od r. 1998 do r. 2004 pán Pisano pracoval v spoločnosti päť rokov ako hlavný riaditeľ prevádzky. Dva roky pôsobil ako viceprezident a riaditeľ medzinárodného oddelenia divízie The Topps Company. Absolvoval univerzitu Georgia Institute of Technology a získal bakalársky titul v priemyselnom manažmente a má tiež titul MBA z univerzity Dartmouth College so zameraním na financie a marketing.

 


Nevin N. Andersen

Nevin N. Andersen
v penzii

Nevin N. Andersen je vynikajúci profesionál s viac než 40 ročnou skúsenosťou v rôznych pozíciách finančného manažmentu. Pán Andersen strávil takmer 24 rokov v spoločnosti Shaklee Corporation na rôznych finančných pozíciách vrátane pôsobenia hlavného finančného riaditeľa spoločnosti Shaklee v od apríla 1990 až do začiatku 2003, kedy odišiel do dôchodku. V roku 2005 spoločnosť Shaklee požiadala pána Andersena, aby sa vrátil a ponúkla mu pozíciu dočasného hlavného finančného riaditeľa, aby pomohol s prechodom na nového hlavného finančného riaditeľa, čo dosiahol vo februári 2008. Pred pôsobením v spoločnosti Shaklee Andersen pracoval 10 rokov v audítorskej spoločnosti Price Waterhouse & Co. ako úradník v spoločnosti U.S. Army Finance Corps. Absolvoval univerzitu Brigham Young University, získal bakalársky a inžiniersky titul v oblasti účtovníctva.

 


Nevin N. Andersen

Simon Shen 

Simon Shen je zakladajúcim členom investičnej a poradenskej spoločnosti ZQ Capital Limited a má rozsiahle vzťahy i miestne poznatky o Číne. Má širokospektrálne skúsenosti so zámerom na oblasť Číny.

 

Predtým pôsobil viac ako desať rokov v poradenských spoločnostiach bankových investícií v sektore firemných finančných záležitostí, fúzií a akvizícií. Pôsobil v pozícii generálneho riaditeľa a medzi 2011 a 2015 pôsobil v pozícii predsedu čínskych finančných inštitúcií v spoločnosti v rámci Barclays Capital Asia. Pred vstupom do spoločnosti Barclays pôsobil niekoľko rokov v spoločnosti Goldman Sachs v New Yorku a Hongkongu ako investičný bankár a robil aj v newyorskej kancelárii spoločnosti Lehman Brothers.

 

Shen získal bakalársky titul v odbore matematika a ekonomika na univerzite Wesleyan University.