Yulia a Denis Laptevy

Yulia-Denis

Dňa 3. apríla 2017 mal náš Nu Skin obchod presne 9 rokov.

 

Jasne si pamätám ten deň a všetko, čo sa potom stalo. Veľmi rýchlo sme sa rozhodli zapojiť sa do Nu Skin obchodu. Vďaka tomuto obchodu už nikoho nemusíte žiadať o povolenie, aby ste žili naplno. "Začnite so sebou...toto je moje motto a prvé pravidlo vo všetkých záležitostiach.

 

Vtedy, 3. apríla 2008 som mala 27 rokov. V tom čase by nikto tomu neuveril, že by také malé dievča dokázalo dostať sa medzi špičkových lídrov a stane sa jedným z najlepších lídrov-priekopníkov ukrajinského trhu. Môj manžel Denis Laptev je mojou najväčšou oporou. Je víchrica užitočných aktivít.

 

Mojím druhým pravidlom úspechu je, že problémy a ťažkosti, ktorým musíte čeliť, môžu sa stať vašou motiváciou. Podnikanie nikdy nepôjde úplne hladko a bez prekážok a nie je to stagnujúci, skôr pohybujúci sa jav. Všetky ťažkosti ma len posilnili. Prekážky nás donútili k tomu, aby sme hľadali nové spôsoby, konali inak, boli tvorivejší a samozrejme, aby sme začali hru s novými pravidlami.

 

V roku 2011 som sa zúčastnila Ruby výletu. Bolo to pre mňa ako objavenie veľkého sveta Nu Skin.

V roku 2012 som porodila svoje prvé dieťa a bolo to obdobie, keď sme si uvedomili, že potrebujeme reziduálny príjem, ktorý by mohol rásť, kým som na materskej dovolenke. V roku 2015 som porodila svoje druhé dieťa a začala som sa kvalifikovať na Výlet za úspechy pre región EMEA do nádherného Kapského Mesta.

 

V roku 2017 som teda uspela a zúčastnila som sa nezabudnuteľného Výletu za úspechy do Kapského Mesta! Mojím cieľom so spoločnosťou Nu Skin je podnikať. Avšak čas beží, priority sa menia. Teraz už viem, že najväčšie bohatstvo prichádza zvnútra, z vašich vnútorných energií a síl a k tomu sa pridáva výrazný príjem. Vnútorná energia prichádza hlavne z toho, keď pomáhate druhým. Fyzickú silu načerpávame z produktov Pharmanex. Energia je tím plný pozitívne naladených ľudí. Môžete zarobiť veľa peňazí, ale nemali by ste sa uspokojiť so samotným procesom.

 

 

Spoločnosť Nu Skin je silným prostriedkom, ktorý vám dokáže pomôcť žiť naplno. Ľudia si často myslia nasledovné: „Ako to dosiahla?“, „Čo také výnimočné urobila?“. Moja odpoveď znie veľmi jednoducho: je to pravidlo číslo 3. Museli sme sa zmeniť v tomto meniacom sa svete. Máme za sebou veľa činností, od zlatého štandardu sieťového marketingu, osobných stretnutí a telefonických rozhovorov až po úplne pohodlné a praktické internetové technológie. Zmena znamená pokrok. Buďte otvorení voči novinkám a využite každú novú príležitosť. Teraz ako som naozaj vysoko, vidím pred sebou neuveriteľný výhľad. Avšak takisto vidím aj nové, zatiaľ neobjavené vrchy v oblakoch. Takýto pocit vám vezme dych. Nu Skin znamená slobodu, príležitosť žiť naplno a tak, ako si len prajete. Je to vaša voľba.