Asthik Arutyunyan

Asthik Arutyunyan

Hazel Calvert

Počas rokov štúdií na univerzite a po jej ukončení som pracovala v stavebnej firme. Za týchto 5 rokov v spoločnosti sa môj plat zvýšil trikrát, pričom jej vlastník sa stal milionárom. Uvedomila som si, že keď pracujete pre seba, môžete zarobiť veľa peňazí.

 

Čoskoro nato som sa rozhodla začať vlastnú firmu – veľkoobchod so stavebnými materiálmi. V tom čase som mala veľa práce a prakticky som žiadny voľný čas. Bola som úplne oddaná práci. Všetko šlo dobre, až kým moje podnikanie výrazne nezasiahla kríza v roku 2008. V hlave mi znela otázka, akým smerom by som mala ísť ďalej, aby som zabezpečila stabilitu, rast a viac voľného času pre seba i pre svoju rodinu?

 

Rok predtým, ako som spoznala spoločnosť Nu Skin, sa moja mama stala jej aktívnou zákazníčkou. Mala rada všetky technológie proti starnutiu Nu Skin, ktoré sú jadrom tejto spoločnosti. Keď som u nej uvidela obrovské zmeny, sama som začala používať systém ageLOC Nu Skin Galvanic Spa a všetky ostatné pokrokové technológie, ktoré spoločnosť ponúkala.

 

O rok neskôr mi pani, ktorá predstavila produkty Nu Skin mojej mame, navrhla, aby som sa na Nu Skin pozerala ako na príležitosť na vlastné podnikanie v oblasti tohto rýchlo sa rozširujúceho trendu udržania mladosti a zdravia. Pozvala ma na stretnutie s veľmi úspešným podnikateľom, ktorý pre spoločnosť Nu Skin pracoval už dlhé roky. Jeho príbeh ma inšpiroval a presvedčil, aby som aj ja sama začala podnikať.

 

Dala som si pol roka na rozbehnutie podnikania s produktmi Nu Skin a po uplynutí týchto šiestich mesiacov som zatvorila svoju prvú firmu a začala som sa venovať naplno už len podnikaniu s produktmi Nu Skin. Je to už sedem rokov, čo podnikám so spoločnosťou Nu Skin, a som šťastná, že som sa nebála urobiť zmeny vo svojom živote.

 

Čo teraz mám?

Rozširujúce sa podnikanie s trendom najrýchlejšieho rastu.

Skvelých priateľov a obchodných partnerov.

Zákazníkov z celého Ruska a zahraničia, ktorí používajú technológiu Nu Skin.

A to najdôležitejšie pre mňa: viac času, ktorý môžem stráviť s rodinou, a času na cestovanie.