Reidun Beate S. Pande (Brand Director)

Reidun Beate S. Pande

Pri mojej práci v pozícii lídra som presvedčená, že je dôležité byť dobrým príkladom; byť aktívna a viditeľná a nikdy nežiadať ostatných o niečo, čo nie som sama ochotná splniť. Vždy sa zameriavajte na budovanie vlastného predaja, pretože to inšpiruje vašich zástupcov značky a táto snaha sa duplikuje na nižších úrovniach vo vašej organizácii!

Pri práci nepoužívam konkrétny školiaci program, ale som pevne presvedčená, že je veľmi dôležité, aby zástupcovia značky a vyššie postavení pracovníci pochopili dôležitosť práce do hĺbky svojich organizačných línií. Je to rozhodujúce pre vybudovanie silného základu vášho podnikania.

 

Ako matke 3 detí mi táto práca prináša rôzne výzvy a môžem bezpochyby povedať, že to najťažšie je pre mňa dokázať ísť „offline“. Počas prvých 4 mesiacov som sa vždy z 50 % sústredila na svoje deti a z 50 % na svoj iPhone a svoje podnikanie. Výsledkom bolo, že som sa neustále cítila previnilo, pretože som nikomu nevedela venovať 100 %.

 

Teraz som každé popoludnie 2 – 3 hodiny úplne offline, aby som mohla svojej rodine venovať 100 % svojej pozornosti. Táto práca predsa nemá negatívne vplývať na rodinný život. Naopak, je príležitosťou na jeho zlepšenie. Nezabudnite si preto vyhradiť čas na prácu a nemiešať pracovný a rodinný čas.

 

Ďalšou výzvou bolo určiť si priority ohľadom ľudí, ktorým by som mala v práci venovať svoj čas. Môj čas je čoraz vzácnejší a nemôžem si dovoliť premárniť ho. Stala som sa prísnejšou a už nikoho nevodím za ručičku. Pracovníci musia byť iniciatívni a ukázať, že sú ochotní pracovať, predtým, ako im venujem svoj čas a energiu, aby som im pomohla. Môže to znieť trochu „chladne“, ale takto dokážem oddeliť tých, pre ktorých je toto podnikanie skutočne určené, od tých, ktorí si myslia, že „zbohatnú za pár dní“ bez toho, aby na tom pracovali. Takže si vždy strážte svoj čas!

 

Faktory prispievajúce k úspechu sú veľmi dôležité. Nedokážem vybrať len jeden, pretože všetky sú kľúčové, ale u mňa to všetko začalo tak, že som snívala a uverila, že to DOKÁŽEM! Potom prišlo určenie cieľov, konanie a líderstvo. Keď som začínala, mala som pocit, že si vôbec neverím, ale moja túžba dosiahnuť ciele bola veľmi silná. Každý deň som pracovala na svojej mentálnej príprave a teraz môžem povedať, že som sa zmenila z pesimistu na večného optimistu. Budúcnosť ešte nikdy nevyzerala tak dobre ako teraz!

Keď sa obzriem do svojej minulosti, môžem úprimne povedať, že by som nič neurobila inak. Veľmi skoro som sa naučila, aké je dôležité venovať dostatok práce rozvíjaniu organizačných línií a pracovať do hĺbky mojej organizácie. Rozhodla som sa skutočne tráviť čas spoznávaním všetkých ľudí, ktorí prišli do mojej organizácie, bez ohľadu na ich úroveň – a som presvedčená, že to bol veľký faktor, ktorý prispel k môjmu masívnemu a rýchlemu rastu.

 

Teraz sa teším na to, ako budem meniť životy ešte väčšieho počtu ľudí, a na všetky skúsenosti, ktoré mi to prinesie.

 

 

Október 2019

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti:

Generovanie zmysluplnej kompenzácie ako Brand Affiliate si vyžaduje značný čas, úsilie a oddanosť. Nejde o program na rýchle zbohatnutie, neexistujú žiadne záruky finančného úspechu a výsledky sa budú medzi účastníkmi veľmi líšiť.

Úplný prehľad zárobkov na každej úrovni v Pláne predajného výkonu nájdete tu v časti „2018 EMEA Brand Affiliate Compensation Summary“"