Carina Da Silva (Brand Director)

Carina Da Silva - Brand Director

Počúvať a zostať objektívni. Myslím si, že v dnešnej spoločnosti je dôležité udržiavať si tieto hodnoty, aby sa náš tím dokázal vyvíjať v zdieľanom prostredí. Nie je to dôležité len na úrovni podnikania, ale aj na úrovni ľudských vzťahov. Pre mňa ako lídra je veľmi dôležité, aby boli dolné línie úspešné. Preto je mojou úlohou ísť im príkladom a ukázať im spôsob, ako sa prepracovať k úspechu a zároveň zostať pokorný a verný sám sebe.

 

Dobre spolu vychádzať a zabaviť sa je pre mňa veľmi dôležité. Musíte svoju prácu milovať - verím, že pekné veci sa stávajú tým, ktorí to tak cítia. V mojej ceste, ktorú som už s Nu Skin prešla, som sa nikdy nedržala žiadnych konkrétnych školení, pretože každý z mojich Brand Representatives je úplne iný. Každý z nich má svoju osobnosť aj potreby, takže sa im radšej venujem individuálne, napríklad si spolu dáme brunch. Trvám na tom, aby bola zábava neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí. Nájdu sa aj výnimočne nadaní jednotlivci, ktorí vyštartujú kozmickou rýchlosťou, a ja im už len pogratulujem k ich úžasnej ceste.

 

Na začiatku tohto dobrodružstva dostávame výborné školenia, množstvo užitočných materiálov ako pomoc pri budovaní našej zákazníckej siete a dosahovaní našich cieľov. Jedným z problémov, s ktorým sa počas cesty môžeme potýkať, je naše vlastné ja, ak sa zle nastavíme. Potom si skutočne sami sebe hádžeme polená pod nohy. Venujem veľa času aj energie osobnému rastu, aby som sa tomu vyhla, a tento princíp zdieľam aj so svojím tímom.

 

Myslím si, že bez cieľa v živote nenájdeme svoje naplnenie! Aby som dokázala všetko, čo môžem dokázať, snívam… Nie! Snažím sa zo všetkých síl plniť si svoje sny. Dávam si nové ciele a rada si kladiem stále nové výzvy. A ten istý odkaz posúvam aj svojmu tímu, takže všetci pracujeme s tým istým mentálnym nastavením. Mám svoje « prečo » a je naozaj silné. Myslím, že v mojom úspechu zohráva dôležitú úlohu. Zároveň mám svoj cieľ neustále pred očami. Nikdy sa nevzdávam a nevzdáva sa ani môj tím, aj keď občas každý potrebuje na chvíľu vypnúť. V živote musíte byť ochotní priniesť obete a urobiť tie správne rozhodnutia. A ja nemôžem opustiť víťazný tím, ani len na sekundu!

 

Júl 2019

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti:

 

Generovanie zmysluplnej kompenzácie ako partner značky si vyžaduje značný čas, úsilie a oddanosť. Nejde o program na rýchle zbohatnutie, neexistujú žiadne záruky finančného úspechu a výsledky sa budú medzi účastníkmi veľmi líšiť.

Úplný prehľad zárobkov na každej úrovni v Pláne predajného výkonu nájdete tu v časti „2018 EMEA Brand AffiliateCompensation Summary“