Globálny problém, jedinečné riešenie

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

Globálny problém, jedinečné riešenie

THE CHALLENGE

 

Podľa Svetového programu jedla:

 

  • Nedostatočná výživa spôsobuje takmer polovicu (45%) detských úmrtí pod 5 rokov - každoročne 3.1 milóna detí.
  • 66 miliónov detí vo veku základnej školy chodia do školy hladné, z toho 23 miliónov len v Afrike.

 

Pri miliónoch každoročne umierajúcich detí z dôvodov previazaných s podvýživou, je zjavné, že súčasné humanitárne snahy nedokážu adekvátne riešiť tento naliehavý globálny problém.

Riešenie:

 

Iniciatíva Nourish the Children je riešením spoločnosti Nu Skin pri poskytovaní ucelenej a rastúcej dodávky výživných potravín tým deťom na svete, ktoré ich potrebujú najviac. Umožňuje lídrom predaja a zákazníkom Nu Skin pomáhať v rámci svetovej humanitárnej krízy na každodennej báze. Vďaka používaniu princípov podnikania a zabezpečeniu, že predaj VitaMeal je odmenený províziou, je program viac dlhodobo udržateľný. Mnoho humanitárnej pomocy sa deje jednorázovo alebo prostredníctvom časovo obmedzených kontraktov, zatiaľčo iniciatíva Nourish the Children poskytla systém udržujúci stály prísun jedla na udržateľnej báze od roku 2002.

Humanitárna inovácia

Ako funguje Nourish the Children

1. KROK

Vysoko nutričný VitaMeal je produkovaný platenými podnikmi v Malawi, Číne a v USA.

2. KROK

Lídri predaja a zákazníci si môžu kúpiť VitaMeal.

3. KROK

Jednotlivci sa môžu rozhodnúť si VitaMeal ponechať, alebo ho darovať. Nu Skin zabezpečuje dodávky externým charitatívnym organizáciám.

4. KROK

Externé charitatívne organizácie prevezú a rozdistribuujú VitaMeal podvyživeným deťom po celom svete.

VÝSLEDOK = VIAC NEŽ 130 000 DETÍ DOSTANE KAŽDODENNÚ VÝŽIVU, UNIKNE Z CYKLU PODVÝŽIVY A BUDE SA VYVÍJAŤ ZDRAVO.

Naše partnerské charitatívne organizácie

 

Zatiaľ čo vrecúška VitaMeal významným spôsobom ovplyvňujú životy detí, príspevky idú za hranice samotných potravín a pomáhajú zlepšiť životy mnohých ďalších detí. Tieto potravinové príspevky vytvárajú príležitosti zlepšovať životy prostredníctvom vzdelávania, pracovných príležitostí a výuky sebestačnosti.

 

Pritiahnutie detí do školy

Donácie VitaMeal sú väcšionou distribuované prostredníctvom školských programov, pretože rodicia žijúci v chudobe častokrát posielajú svoje deti do škôl pre jedlo zadarmo, radšej než ponechať ich doma pracovať. To platí hlavne u dievčat: Svetová banka zistila, že „neexistuje nič účinnejšie na dosiahnutie cieľov rozvoja, ako vzdelávanie dievčat.“

 

Zaistenie plynulého prísunu príspevkov

Ako sociálna podniková iniciatíva Nourish the Children® pomáha v plynulom a rastúcom objeme potravinovej pomoci tak, že ponúka odmenu za zakúpenie, donáciu či propagáciu VitaMeal. Táto provízia je zahrnutá v cene jedla a umožňuje distribútorom investovať svoj čas a zdroje na pobádanie iných, aby sa angažovali do boja proti podvýžive. Vaše príspevky VitaMealsú vyššie vďaka firemnému programu spoločnosti Nu Skin®.

 

Vytváranie hospodárskych príležitostí

VitaMeal rastliny v Malawi a v Číne znižujú náklady na dopravu a zvyšujú miestnu ekonomiku.

 

Prispenie k sebestačnosti

Niektoré výnosy z nákupov VitaMeal sú poskytnuté nadáciii Nu Skin Force for Good Foundation® za účelom podpory vzdelania v Mtalimanja Village v Malawi. Zvýšená produkcia na farme môže raz zmierniť potrebu príspevkov jedla v Malawi.

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin Staňte sa distribútorom