Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Staňte sa Veľvyslancom

Staňte sa Veľvyslancom

Veľvyslanec

Veľvyslanec NTC je osoba, ktorá nielenže poskytla prostredníctvom Nourish the Children® jedlo podvyživeným deťom, ale osvojila si aj iniciatívu NTC. Spolu so svojou prvou úrovňou (osobní zákazníci a Brand Affiliates prvej úrovne) sa zaviazali mesačne darovať celkovo 16 vrecúšok VitaMeal. To znamená, že jeden človek osobne daruje minimálne 4 vrecúška na mesačnej báze. Okrem toho, motivujú aj svoju prvú úroveň, aby darovali dostatočný počet vrecúšok k dosiahnutiu celkového počtu, čiže 16 mesačne darovaných vrecúšok. Z tohto dôvodu sú rôzne možnosti kombinovaného darovania, napr.:


• 4 vrecúška osobne + 12 prvá úroveň
• 5 vrecúšok osobne + 11 prvá úroveň
• 10 vrecúšok osobne + 6 prvá úroveň
• 16 vrecúšok osobne + 0 prvá úroveň

 

Po dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch darovania po 16 vrecúšok sa Brand Affiliate stane Veľvyslancom.
Veľvyslanci dostanú špeciálny Nourish the Children® odznak a certifikát.

1-ročný Veľvyslanec, 2-ročný Veľvyslanec, atď.

Každý rok, kedy Veľvyslanec splní požiadavky na Veľvyslanca iniciatívy Nourish the Children®, bude mu zaslaný nový certifikát, označujúci, koľko rokov je už Veľvyslancom Nourish the Children® (1-ročným, 2-ročným, 3-ročným Veľvyslancom atď.). Navyše, jedno ďalšie vrecúško produktu VitaMeal bude zaslané v mene Veľvyslanca, aby pomohlo nasýtiť ďalšie hladujúce deti na svete.

Ak sa niekto stane 5-ročným Veľvyslancom, získa sošku „žena a dieťa“. Je to nádherná, ručne vyrezávaná, africká soška zobrazujúca ženu, ktorá zdvíha dieťa. Soška predstavuje tisíce detí, ku ktorým sa naši Veľvyslanci každý deň zohýnajú, aby ich nakŕmili.

Hlavný veľvyslanec

Hlavný Veľvyslanec je veľvyslanec, ktorý motivoval troch ďalších ľudí na prvej úrovni svojej organizácie, aby sa tiež stali veľvyslancami v tom istom mesiaci. Ide o jednotlivcov, ktorí sú plne oddaní nasýteniu detí, ako to ukazuje aj ich snaha motivovať aj ostatných ľudí, aby sa zúčastnili.

Hlavní veľvyslanci dostanú špeciálny odznak a certifikát hlavného veľvyslanca Nourish the Children®.

Pri prvom výročí titulu Hlavného Veľvyslanca dostanú ručne vyrezávanú africkú vychádzkovú palicu. Táto vychádzková palica je používaná náčelníkom dediny. Symbolizuje jeho moc, vplyv a lásku k svojim ľuďom. Vychádzková palica udelená Hlavnému Veľvyslancovi Nourish the Children® oceňuje ich nesebecký záväzok nasýtiť deti na celom svete.

Ak sa niekto stane 5-ročným Hlavným Veľvyslancom, dostane nádhernú reprodukciu obrazu Nourish the Children®, ktorá predstavuje takmer 120 000 darovaných jedál a množstvo usmievavých tvári, ktoré tieto darované jedlá hladným deťom na celom svete priniesli.