Staňte sa Veľvyslancom

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

Staňte sa Veľvyslancom

Veľvyslanec

NTC je osoba, ktorá nielenže poskytla prostredníctvom Nourish the Children® jedlo podvyživeným deťom, ale osvojila si aj iniciatívu NTC. Spolu so svojou prvou úrovňou (osobní zákazníci a Distribútori prvej úrovne) sa zaviazali mesačne darovať celkovo 16 vrecúšok VitaMeal prostredníctvom Prémiového donáškového programu (ADR). To znamená, že jeden človek osobne daruje minimálne 4 vrecúška na mesačnej báze. Okrem toho,motivujú aj svoju prvú úroveň, aby darovali dostatočný počet vrecúšok k dosiahnutiu celkového počtu, čiže 16 mesačne darovaných vrecúšok. Z tohto dôvodu sú rôzne možnosti kombinovaného darovania, napr.:


• 4 vrecúška osobne + 12 vrecúšok od prvej úrovne
• 5 vrecúšok osobne + 11 vrecúšok od prvej úrovne
• 10 vrecúšok osobne + 6 vrecúšok od prvej úrovne
• 16 osobne + 0 vrecúšok od prvej úrovne

 

Po dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch darovania po 16 vrecúšok sa Distribútor stane Veľvyslancom.
Veľvyslanci obdržia špeciálny odznak Veľvyslanca iniciatívy Nourish the Children®.

1-ročný Veľvyslanec, 2-ročný Veľvyslanec, atď.

Každý rok, kedy Veľvyslanec splní požiadavky na Veľvyslanca iniciatívy Nourish the Children®, bude mu zaslaný nový certifikát, označujúci, koľko rokov je už Veľvyslancom Nourish the Children® (1-ročným, 2-ročným, 3-ročným Veľvyslancom, atď.) Okrem toho bude v mene Veľvyslanca zaslané dodatočné vrecúško VitaMeal, ktoré nasýti ďalšie hladujúce deti na svete.

Ak sa niekto stane 5-ročným Veľvyslancom, obdrží sošku „Žena a dieťa“. Je to nádherná, ručne vyrezávaná, africká soška zobrazujúca ženu, ktorá dvíha dieťa. Soška predstavuje tisíce detí, ku ktorým sa naši Veľvyslanci každý deň zohýňajú, aby ich nasýtili.

Hlavný veľvyslanec

je Hlavným veľvyslancom, ktorý motivoval troch ďalších ľudí na prvej úrovni svojej organizácie, aby sa tiež stali Veľvyslancami v tom istom mesiaci. Sú to ľudia, ktorí sa zaviazali nasýtiť deti, čo je preukázané ich snahou motivovať k tomu aj iných.

Hlavní veľvyslanci obdržia špeciálny odznak a certifikát Hlavného veľvyslanca.

Pri prvom výročí titulu Hlavného veľvyslanca obdržia ručne vyrezávanú africkú vychádzkovú palicu. Túto vychádzkovú palicu používa náčelník dediny. Symbolizuje jeho moc, vplyv a lásku k svojím ľuďom. Vychádzková palica udelená Hlavným Veľvyslancom Nourish the Children® oceňuje ich nesebecký záväzok nasýtiť deti na celom svete.

Ak sa niekto stane 5-ročným Hlavným veľvyslancom, obdrží nádhernú reprodukciu obrazu Nourish the Children®, ktorá predstavuje takmer 120.000 darovaných porcií jedla a množstvo usmievavých tvárí, ktoré ich hladným deťom na celom svete priniesli.

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin Staňte sa distribútorom