Seeds of Hope - Semienka nádeje

Seeds of Hope - Semienka nádeje

Ktokoľvek počul o produkte Epoch® Baobab Body Butter, pravdepodobne počul aj o projekte Malawi Seeds of Hope (Semienka nádeje). Za každý predaný výrobok Epoch® Baobab Body Butter spoločnosť Nu Skin Enterprises daruje 25 amerických centov nadácii Nu Skin Force for Good Foundation® pre projekt Malawi Seeds of Hope. Týchto 25 centov sa použije na nákup a pestovanie rôznych dôležitých a užitočných stromov pre ľudí v Malawi vrátane baobabov a ovocných stromov. Malawi má jedno z najväčších odlesnení na svete a existuje naliehavá potreba obnoviť a chrániť tento cenný prírodný zdroj.

V máji 2015 spoločnosť Nu Skin Enterprises darovala dedinám v Malawi viac ako 550 000 stromov. To všetko vďaka distribútorom a zákazníkom spoločnosti, ktorí si kúpili výrobok Epoch® Baobab Body Butter.


Výsadba stromov ako obnoviteľných zdrojov bude predstavovať pre ľudí v Malawi viacero výhod: V krátkodobom horizonte tieto stromy poskytnú potraviny a suroviny. Medzi dlhodobé výhody patrí uskladnenie, tieň a obohatená pôda. Napríklad listy baobabu sa jedia ako zelenina a je možné ich oberať už jeden rok od zasadenia sadeničky. Do piatich rokov začne strom prinášať ovocie, ktoré je možné konzumovať alebo predať. Kôra stromu sa tiež môže zbierať a používa sa na výrobu pevných trvácnych vláken na výrobu povrazov, lán alebo iných stavebných materiálov. Kôra späť dorastie a je možné ju zbierať každých 2 až 5 rokov.

V subtropickom podnebí Malawi je uvoľňovanie kyslíka a vody stromami do atmosféry kľúčové pre dážď, ktorý chráni ľudí a krajinu pred suchom a hladomorom. Okrem toho koreňové systémy stromov pomáhajú zabraňovať degenerácii a erózii pôdy, pričom samotné stromy poskytujú tieň a ochranu pre ľudí aj zvieratá.

Projekt Seeds of Hope, doplnok nadácie Nu Skin Force for Good Foundation®, už ľuďom v Malawi dal možnosť vytvoriť udržateľnú produkciu jedla a zabrániť tak zničujúcim hladomorom. Počas tohto projektu zalesňovania môžeme pomôcť obnoviť cenný zdroj a zachovať a zlepšiť tak prírodné prostredie.